UE

Lecţiile crizei – moneda euro scut de protecţie  Sursa: http://ec.europa.euPotrivit raportului privind zona euro, moneda unică a reprezentat un scut de protecţie împotriva fluctuaţiilor ratei dobânzilor şi a ratei de schimb. Criza financiară a împins cele 16 ţări ale zonei euro în prima recesiune economică înregistrată de la lansarea monedei unice, în urmă cu zece ...

Erasmus

Erasmus
De asemenea, programul promovează schimburile de cadre didactice şi încurajează cooperarea dintre instituţiile de învăţământ superior din Europa şi din întreaga lume. În prezent, peste 4 000 de instituţii de învăţământ din 31 de ţări participă la acest program, printre care se numără 90% din universităţile din UE. Spre sfârşitul acestui an, Croaţia şi Fosta ...

Mobility

Mobility
Campania este organizată de reţelele oraşelor “Eurocities”, “Energies-Citès” şi “Climate Alliance”, cu sprijinul politic şi financiar din partea Comisiei Europene.   Scopul campaniei, care se desfăşoară între 16 şi 22 septembrie, îl reprezintă încurajarea autorităţilor locale europene să prezinte şi să implementeze măsuri sustenabile privind transportul urban şi să invite cetăţenii să încerce alternativele la ...

Proiecte

Proiecte
cererea de finantare, in original; hotararea consiliului local /judetean privind aplicarea la Program, insocita de expunerea de motive si referatul directiei /comisiei de specialitate, in copii certificate “conform cu originalul” de secretarul unitatii administrativ-teritoriale; documentul care atesta regimul juridic al terenului pe care se realizeaza proiectul, in copie certificata “conform cu originalul” de secretarul unitatii ...

POS Mediu

In urma cu 2 saptamani, POS Mediu era apreciat de catre Comisia Europeana si de catre autoritatile romane ca fiind cel mai de succes program operational derulat de tara noastra. In perioada 2007-2013, in cadrul POS Mediu se finanteaza proiecte din urmatoarele domenii: apa si apa uzata; managementul deseurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric; reducerea poluarii provenite ...

Life+

Pana in prezent, prin instrumentului LIFE + au fost finantate un numar de 9 proiecte, incadrate pe cele 3 componente ale programului, care vizeaza protectia unor specii de pasari si carnivore, dezvoltarea unei retele de deseuri pentru planificarea managementului durabil al deseurilor, aplicarea principiilor ecosistemelor industriale in dezvoltarea regionala si promovarea produselor verzi. Proiectele aprobate ...

Siguranta rutiera

Standarde mai inalte pentru infrastructura de transport Anul trecut, Parlamentul European a adoptat o directiva ce promoveaza standarde europene pentru gestionarea infrastructurii de transport. In momentul de fata, standardele pentru siguranta drumurilor si intretinerea indicatoarelor rutiere sunt foarte diferite de la tara la tara. Conform noii directive, statele UE trebuie sa se asigure ca drumurile ...

Reforma PAC

Reforma PAC: etapa finală a reformei sectorului vitivinicol al UE intră în vigoare la 1 augustMariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, a afirmat:  „Statele membre şi producătorii au o şansă extraordinară de a profita din plin de noul regim vitivinicol, pentru a contribui la creşterea reputaţiei internaţionale de excelenţă a Europei. Sunt ...

Mediu

Mediu
Termenul limită pentru conformarea cu normele UE a depozitelor de deşeuri sub standarde Începând cu 16 iulie 2009, toate statele membre ale UE care nu au beneficiat de prelungiri trebuie să asigure faptul că depozitele de deşeuri sub standarde care existau înainte de introducerea directivei privind depozitele de deşeuri respectă în prezent cerinţele acesteia. Directiva ...