Despre noi

Ce este EUROPE DIRECT ?

Începând din februarie 2008, cetăţenii români au posibilitatea de a-si adresa întrebările privind Uniunea Europeană unor centre de informare specializate, finanţate de Comisia Europeană şi parte a Reţelei de Centre EUROPE DIRECT , existente în toate statele membre UE.
Reţeaua românească cuprindea in 2008 27 de centre de informare în întreaga ţară, ale căror structuri gazdă au fost selectate în urma unui apel pentru propuneri de proiecte desfăşurat în 2007. Structura gazdă a centrului Europe Direct Făgăraş este Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, Reprezentanţa Făgăraş. În anul 2008 în statele membre ale UE au funcţionat 475 de centre EUROPE DIRECT.
În perioada 2009-2012, noua reţea EUROPE DIRECT şi cuprinde 499 de centre, la nivel european. Reţeaua românească EUROPE DIRECT este coordonată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi este alcătuită în prezent din 31 de centre, 25 “vechi” membri – 6 noi centre, care vor asigura informarea cetăţenilor si comunicarea cu aceştia pe plan local, în următorii 4 ani.
Misiunea EUROPE DIRECT Făgăras este de a promova o cetăţenie europeană informată si activă, acestea constituind un prim punct de contact cu Uniunea pentru cetăţeni, vip minibüs kiralama ankara prin faptul că oferă informaţii generale privind UE, surse de informare specializate, constientizează publicul şi promovează dezbaterea. În acelasi timp, centrele reprezintă interfaţa Comisiei cu cetăţenii la nivel local, prin direcţionarea reacţiilor acestora, cooperarea cu alţi vectori de informare activi şi sprijinirea reprezentanţelor în activităţile lor locale.

 

Scopul EUROPE DIRECT

Scopul EUROPE DIRECT este diseminarea de informaţii despre politicile şi programele Uniunii Europene. Sub responsabilitatea structurii gazdă, centrul oferă un serviciu local care:
permite cetăţenilor să obţină informaţii, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii;
le oferă acestora oportunitatea de a comunica instituţiilor UE reacţiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii;
permite Comisiei să îmbunătăţească transmiterea de informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale.
se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care căută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.

 

Servicii EUROPE DIRECT
EUROPE DIRECT Făgăras va furniza un serviciu la nivel local adaptat necesităţilor locale care să permită publicului său să obţină informaţii, recomandări, asistenţă şi răspunsuri la întrebări legate de legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii.
Centrul Europe Direct Făgăraş oferă următoarele servicii:

  • servicii de informare pe teme generale europene pentru toţi cetăţenii şi pe teme specializate pentru instituţii de învăţământ, ONG-uri şi persoane din mediul rural;
  • servicii de networking în vederea diseminării informaţiei europene;
  • servicii de colectare şi comunicare a reacţiilor de la nivel local la nivel de decizie;
  • servicii de suport pentru Reprezentanţa Comisiei Europene din România.