Pierdere de competitivitate față de Ungaria și Polonia

Rata de schimb reală efectivă – indicator critic pentru România

 

România și-a îmbunătățit pe parcursul ultimilor ani la nivel regional competitivitatea față de Cehia și Bulgaria, dar a pierdut teren în raport cu Croația, Polonia și Ungaria, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Cu un indice calculat la valoarea de 96,77 (2010=100), ne-am situat ceva mai bine decât vecinii de la sud de Dunăre (97,32), cu precizarea că o valoare mai mică arată o îmbunătățire a competitivității.

Cu toate acestea, în evoluția pe parcursul deceniului trecut se poate vedea o performanță mai scăzută în raport cu alte țări din Europa Centrală care au regim valutar similar, îndeosebi în raport cu Ungaria (ajunsă anul trecut la un indice de doar 87,05) și Polonia (92,54), dar și față de Croația (94,65).

Explicație:
Rata de schimb reală efectivă (Real Effective Exchage Rate, prescurtat REER în lb. engleză) este un indicator care evaluează competitivitatea unei ţări relativ la principalii parteneri comerciali de pe pieţele internaţionale. Modificările în competitivitate depind de variaţiile ratelor de schimb şi de schimbările relative de preţuri între o ţară şi partenerii săi comerciali.

Rata reală semnifică media ponderată a ratelor de schimb în raport cu partenerii comerciali ai ţării în cauză, rezultată din preţurile unor produse semnificative pentru economiile în cauză. Calculele sunt destul de laborioase, cu ponderi duble la export, care reflectă nu numai competiţia pe pieţele interne, dar şi competiţia la export pe terţe pieţe.

Conceptul de rata reală de schimb este util pentru a face distincţie între ratele oficiale şi cele relevante în luarea deciziilor. REER face parte din tabloul de bord al procedurilor de dezechilibre macroeconomice, fiind unul dintre cei 14 indicatori urmăriţi în UE (şi esenţial pentru grupa de cinci indicatori care vizează dezechilibrele externe şi competitivitatea).

Creşterea ratei reale de schimb este asociată cu o reducere a a competitivităţii, în timp ce scăderea ratei reale de schimb corespunde unei creşteri a competitivităţii.

Reamintim că Ungaria a ocupat anul trecut locul doi în materie de deficit comercial în schimburile comerciale bilaterale ale României, cu un minus rezultat în contul nostru de circa 2,8 miliarde euro, iar Polonia locul trei cu un sold negativ contabilizat de țara noastră de -2,65 miliarde euro.

Corelat cu necesitatea de a ameliora deficitul de cont curent care a depășit anul trecut pragul de 5% din PIB (deși limita indicată prin tabloul de bord al dezechilibrelor macroeconomice în UE este -4% din PIB), rezultă că ar fi imperios necesară o ameliorare a competitivității, nu doar pentru a reduce deficitele cu Ungaria și Polonia dar și pentru a mai echilibra deficitul comercial total, care a urcat în 2020 la 18,4 miliarde euro sau 8,5% din PIB.