Fonduri europene alocate în perioada de tranziție pe măsuri și submăsuri din PNDR în perioada de tranziție

Fonduri europene ce pot fi accesate în 2021 și 2022. Sumele alocate pe fiecare măsură

fonduri
Alocarea fondurilor europene în perioada de tranziție pe măsuri și submăsuri dedicate sectorul agricol și mediului rural. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, informează că bugetul din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde de euro. Conform ministrului, suma se împarte în fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) – 2.569,10 mil. euro, respectiv fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) – 692,09 mil. euro.

Conform Regulamentului de tranziție, 37% din sume trebuie alocate măsurilor de climă, mediu și bunăstare.

Iată cum susține Adrian Oros că se vor împărți banii europeni pe măsuri și submăsuri în următorii doi ani:

Submăsura sM4.1 „Investiții în exploatații agricole”: 760 mil. euro alocare publică (CFM) pentru componentele:

– achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125,00 mil. euro
– vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
– zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
– tineri fermieri (achiziție utilaje – vegetal și zootehnic): 75,00 mil. euro
– zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL: 240,00 mil. euro
– zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – MONTAN: 60 mil. euro
– legume (inclusiv în spatii protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100,00 mil. euro
– legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. euro

Submăsura sM4.1a „Investiții în exploatații pomicole”: 122,70 mil. euro alocare publică (CFM)
Submăsura sM4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole”: 140,00 mil. euro alocare publică (CFM)
Submăsura sM4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol „: 10 mil. euro alocare publică (CFM)
Submăsura sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” – componenta drumuri agricole: 100,66 mil. euro alocare publică (CFM)
Submăsura sM6.1 „Instalare tineri fermieri”: 100,00 mil. euro fonduri EURI
Submăsura sM6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”: 50,00 mil. euro fonduri EURI
Submăsura sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”: 87,00 mil. euro fonduri EURI
Submăsura sM6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”: 100,00 mil. euro fonduri EURI
Submăsura sM9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”: 5,00 mil. euro alocare publică (CFM)
Submăsura M10 „Agromediu și climă”: 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI
Submăsura M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI
Submăsura M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 660,12 mil. euro alocare publică (CFM)
Submăsura M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,60 mil. euro alocare publică (CFM)
Submăsura sM16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: 40,00 mil. euro fonduri EURI
Submăsura sM16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”- pomicultură. 10,00 mil. euro fonduri EURI
Submăsura sM17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor”: 20,00 mil. euro alocare publică (CFM)
Măsura➢ M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (viitoare)”: 5,00 mil. euro fonduri EURI
Măsura M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”: 100 mil. euro alocare publică (CFM)
Măsura M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri ”: 23,00 mil. euro fonduri EURI.