Comisia Europeană propune crearea unei adeverințe electronice

verzi<https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_ro>
pentru a facilita libera circulație, în condiții de siguranță, în interiorul
UE în timpul pandemiei de COVID-19.

Adeverința electronică verde va constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat
împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a
infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19.

Adeverințele vor fi disponibile gratuit, în format digital sau pe suport de
hârtie, și vor include un cod QR care să le garanteze securitatea și
autenticitatea. Comisia va institui un portal pentru a se asigura că toate
adeverințele pot fi controlate în întreaga UE și va sprijini statele membre în
ceea ce privește punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a adeverințelor.

Statele membre au în continuare responsabilitatea de a decide ce restricții în
materie de sănătate publică pot fi eliminate pentru călători, dar vor trebui
să aplice aceste derogări în același mod și călătorilor care dețin o
adeverință electronică verde.

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de
presă<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1181>.

Fișa informativa despre cum arată aceste adeverințe, în propunerea Comisiei,
este disponibilă
aici<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_21_1208>