Program-cadru european pentru cercetare și inovare Orizont

 

Ieri, 22 februarie, Comisia Europeană a prezentat programul de lucru pe 2021 al
Consiliului European pentru Cercetare<https://erc.europa.eu/>. Este primul program
de lucru din noul program-cadru european pentru cercetare și inovare Orizont
Europa<https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en>, aferent perioadei 2021-2027.

Include trei cereri principale de propuneri pentru acțiuni de cercetare de
frontieră în cuantum total de 1,9 miliarde EUR.

Consiliul European pentru Cercetare (CEC) oferă granturi cercetătorilor de vârf
de pretutindeni din lume care sunt gata să vină sau să rămână în Europa
pentru a-și duce mai departe descoperirile științifice și tehnologice
revoluționare care pot sta în viitor la baza unor noi industrii, piețe și
inovații sociale.

Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de
presă<https://ec.europa.eu/romania/news/20210222_consiliul_european_cercetare_orizont_europa_ro>