Starea uniunii energetice:

Progresele înregistrate în ceea ce privește tranziția către o energie curată și o bază pentru redresarea ecologică