Raportul anual

fag1
<https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_en> privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE prezintă modul în care Comisia a monitorizat și a asigurat aplicarea dreptului UE în 2019 și performanțele statelor membre în diverse domenii de politică. În acest an, împotriva României au fost deschise 38 de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement). Informații adiționale și raportul pentru România, în comunicatul de presă<https://ec.europa.eu/romania/news/20200731_raport_monitorizare_aplicare_dreptul_ue_ro>.