Comisia Europeana lansează un apel pentru o generație moderna EUROPE DIRECT

Europa mai aproape de cetățeni

Comisia Europeană lansează un apel în vederea selecției unei noi generații de centre EUROPE DIRECT pentru perioada 1 mai 2021- 31 decembrie 2025. Scopul EUROPE DIRECT este de a face Europa mai accesibilă oamenilor de la nivel local și regional, dar și de a dezbate împreuna cu ei despre Uniunea Europeană și politicile sale, priorități și viitor.

EUROPE DIRECT vor informa cetățenii despre Uniunea Europeană și vor organiza activități cum ar fi dezbateri locale cu cetățenii, crearea de parteneriate locale, inclusiv cu presa și vor susține instituțiilor europene pentru o mai bună înțelegere a  sensibilităților, preocupărilor și opiniei publice din respectivele zone geografice.

Suma totală estimată alocată pentru România în 2021 (mai-decembrie) este de  563.208 Euro. Pentru perioada 2022-2025, grantul anual dedicat fiecărui centru EUROPE DIRECT va fi de 30.400 Euro. Propunerile de proiect sunt așteptate pana in 15 octombrie 2020.

Pentru detalii și  procedura de transmitere a propunerilor:

Alte informații:

https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-2020-communication-activities_enCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_enCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Persoană de contact pentru presă:

Ștefan TURCU

E-mail: stefan.turcu@ec.europa.eu

telefon: 0724 232 197