Pactul verde european

Să fim primul continent neutru din punct de vedere climatic

padurea_Sinca1

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a găsi soluții la această amenințare, Europa are nevoie de o nouă strategie de creștere, care să transforme Uniunea într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care

 • până în 2050, vom ajunge să nu mai emitem gaze cu efect de seră
 • creșterea economică va fi decuplată de utilizarea resurselor
 • nicio persoană și niciun loc nu va fi lăsat în urmă

Pactul verde european este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă. Vom reuși acest lucru transformând provocările legate de schimbările climatice și de mediu în oportunități – în toate domeniile de politică – și asigurându-ne că tranziția este justă și incluzivă pentru toți europenii.

Acțiuni

Pactul verde european include o foaie de parcurs cu acțiuni menite:

 • să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară, mai curată
 • să refacă biodiversitatea și să reducă poluarea.

El prezintă investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile și arată cum se poate asigura o tranziție justă și incluzivă.

Vrem ca, până în 2050, UE să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei. Pentru a atinge acest obiectiv, am propus o lege europeană a climei care ar transforma acest angajament politic în obligație juridică și ar impulsiona investițiile.

Sunt necesare acțiuni în toate sectoarele economiei, inclusiv:

 • investiții în tehnologii ecologice
 • sprijin pentru inovare în sectorul industrial
 • introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase
 • decarbonizarea sectorului energetic
 • îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor
 • colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel mondial

 

UE va oferi sprijin financiar și asistență tehnică pentru a ajuta cetățenii, întreprinderile și regiunile cele mai afectate de trecerea la economia verde. Pentru aceasta, a creat Mecanismul pentru o tranziție justă, care va contribui la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde EUR în perioada 2021-2027 în regiunile cele mai afectate.