Comisia a prezentat recomandări specifice fiecărei țări

fag2

Comisia a prezentat in 20 mai, recomandări specifice fiecărei țări în
care furnizează orientări de politică economică tuturor statelor membre ale UE,
în contextul pandemiei cauzate de coronavirus. În centrul acestor recomandări se
află problemele cele mai urgente cauzate de pandemie și relansarea creșterii
durabile.

În cazul României, i se recomandă să întreprindă acțiuni astfel încât:
1.   Să aplice politici fiscal-bugetare conforme cu recomandarea Consiliului din
3 aprilie 2020 și să ia totodată toate măsurile necesare pentru a combate în
mod eficace pandemia, a susține economia și a sprijini redresarea viitoare. Să
evite adoptarea unor măsuri permanente care ar pune în pericol sustenabilitatea
finanțelor publice. Să consolideze reziliența sistemului de sănătate, inclusiv
în ceea ce privește personalul medical și produsele medicale, și să
îmbunătățească accesul la serviciile de sănătate.
2.   Să ofere soluții adecvate de substituție a veniturilor și să extindă
măsurile de protecție socială și accesul la serviciile esențiale pentru toți.
Să atenueze impactul crizei asupra ocupării forței de muncă prin dezvoltarea
unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare. Să consolideze
competențele și învățarea digitală și să asigure accesul egal la educație.
3.   Să asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, de care să
beneficieze întreprinderile și gospodăriile, în special întreprinderile mici
și mijlocii și lucrătorii independenți. Să avanseze finanțarea proiectelor de
investiții publice mature și să promoveze investițiile private pentru a favoriza
redresarea economică. Să direcționeze cu prioritate investițiile către 
tranziția ecologică și digitală, în special către transportul durabil,
infrastructura de servicii digitale, producția și utilizarea energiei în mod
nepoluant și eficient precum și către infrastructura de mediu, inclusiv în
regiunile miniere.
4.   Să îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației publice,
precum și previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr-o implicare
adecvată a partenerilor sociali.

Mai multe informații în comunicatul de
presă.<https://ec.europa.eu/romania/news/20200520_pachet_primavara_semestrul_european_ro>