Mișcare cu impact major pe piața deșeurilor:

Consiliul Concurenței cere eliminarea monopolurilor și deschiderea pieței de colectare a ambalajelor de la populație

Brosura Economia circulara_A5 buna-page-001

Consiliul Concurenţei recomandă oficial Ministerului Mediului să schimbe legislația astfel încât colectarea deșeurilor de ambalaje de la populație să poată fi făcută de mai multe firme autorizate, nu doar de operatorii de salubritate, pentru a îmbunătăți concurența pe această piață, potrivit unui comunicat de presă.

Practic, Consiliul Concurenței vrea să spargă monopolurile locale ale firmelor de salubritate, cele care controlează total activitatea de colectare a ambalajelor reciclabile de la populație.

Ca urmare, CC recomandă Ministerului Mediului completarea atât a procedurii, cât și criteriilor de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi, care preiau, prin achiziţie, deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora.

Consiliul Concurenței consideră că, în vederea înregistrării pentru preluarea prin achiziţie de deșeuri de ambalaje de la populaţie, orice operator economic, inclusiv cel de salubrizare, trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cum ar fi: să fie autorizat de către Ministerul Mediului și să demonstreze că are capacitate tehnico-economică de a furniza serviciul sau, cel puţin, are posibilitatea de a obține capacitatea în de maxim 3 luni de la înregistrarea operatorului economic în cauză.

În același timp, condiţiile tehnico-economice avute în vedere de către Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) trebuie să fie minimale, dar obiective şi necesare pentru prestarea acestei activităţi, arată Consiliul. Ca urmare, UAT nu pot impune condiţii tehnico-economice disproporţionate, care pot constitui bariere la intrarea pe piaţă, cum ar fi impunerea unor dotări care presupun investiţii majore ce ar trebui efectuate de operatorii economici colectori şi care fac neprofitabilă această activitate economică.

De asemenea, autoritatea de concurență recomandă implementarea unui sistem de evidenţă şi de raportare a cantităţilor de deşeuri de ambalaje achiziţionate de la populaţie, care să permită identificarea persoanelor fizice beneficiare (cu protejarea datelor lor cu caracter personal) şi a cantităţilor vândute de acestea, separat, pentru fiecare UAT în care operatorul economic colector autorizat este înregistrat, fără să fie incluse date şi informaţii privind nivelul şi structura preţului de achiziţie a deşeurilor de ambalaje de la populaţie.

Totodată, Consiliul Concurenței consideră că procedura trebuie să prevadă şi cazurile în care actul administrativ de înregistrare poate fi revocat ori efectele sale sunt suspendate.

Consiliul Concurenței a făcut aceste recomandări în urma derulării unei investigații pe piaţa serviciilor de colectare şi de transport a deşeurilor de ambalaje din municipiul Ploiești. Autoritatea de concurență a constatat că autorităţile administraţiei publice locale din Municipiul Ploieşti au restricționat concurența, prin excluderea unor operatori economici autorizaţi de pe piața serviciilor de colectare şi de transport a deşeurilor de ambalaje.