UE…prima regiune din lume neutra din punct de vedere climatic

Cum vrea Comisia Europeana sa faca din UE prima regiune din lume neutra din punct de vedere climatic

Cum vrea Comisia Europeana sa faca din UE prima regiune din lume neutra din punct de vedere climatic

Uniunea Europeana este hotarata sa devina, pana in 2050, prima regiune din lume care sa fie neutru din punct de vedere climatic. Pentru aceasta este nevoie de investitii semnificative atat din partea UE si a sectorului public national, cat si din partea sectorului privat.

Comisia Europeana a prezentat, ieri, Planul de investitii pentru Pactul ecologic european – Planul de investitii pentru o Europa durabila – care va mobiliza investitii publice si va contribui la deblocarea de fonduri private prin intermediul unor instrumente financiare ale UE, in special InvestEU, ceea ce ar duce la investitii in cuantum de minimum o mie de miliarde de euro.
Toate statele membre, regiunile si sectoarele va trebui sa aiba o contributie la tranzitie, insa intensitatea provocarilor este diferita. Unele regiuni vor fi afectate, in mod particular, si vor trece prin transformari economice si sociale profunde. Potrivit UE, mecanismul pentru o tranzitie justa va oferi sprijin financiar si practic specific pentru a-i ajuta pe lucratori si a genera investitiile necesare in regiunile respective.
“Oamenii sunt cei in jurul carora s-a construit Pactul ecologic european, viziunea noastra pentru o Europa neutra din punct de vedere climatic pana in 2050. Ne asteapta o transformare fara precedent, care va functiona daca va fi echitabila si fiabila pentru noi toti.
Vom sprijini oamenii si regiunile care vor trebui sa depuna eforturi mai mari pentru realizarea acestei schimbari, pentru a ne asigura ca nimeni nu este lasat in urma. Pactul ecologic implica nevoi ridicate de investitii, pe care le vom preschimba in oportunitati de investitii. Planul pe care il prezentam astazi, de a mobiliza cel putin o mie de miliarde de euro, va arata drumul si va debloca un val de investitii verzi”, a declarat Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene.
Potrivit vicepresedintelui executiv pentru Pactul ecologic european, Frans Timmermans, tranzitia necesara catre neutralitate din punct de vedere climatic va spori bunastarea oamenilor si competitivitatea Europei.
“Pentru ca aceasta sa se realizeze, este nevoie de mai multe eforturi din partea cetatenilor, a sectoarelor si a regiunilor care se bazeaza intr-o masura mai mare decat altii pe combustibili fosili.
Mecanismul pentru o tranzitie justa va contribui la sprijinirea celor mai afectati prin sporirea atractivitatii investitiilor si propunerea unui pachet de sprijin financiar si practic in valoare de cel putin 100 de miliarde de euro. Acesta este angajamentul nostru in numele solidaritatii si al echitatii”, a spus Timmermans.

Planul de investitii pentru Pactul ecologic european

Planul de investitii pentru Pactul ecologic european va mobiliza fonduri UE si va crea un cadru favorabil care sa faciliteze si sa stimuleze investitiile publice si private necesare pentru tranzitia catre o economie neutra din punct de vedere climatic, verde, competitiva si incluziva. Venind in completarea altor initiative anuntate in cadrul Pactului ecologic, planul se bazeaza pe trei dimensiuni:
Finantare: mobilizarea, in urmatorul deceniu, a unui cuantum de minimum o mie de miliarde de euro reprezentand investitii durabile. Cea mai mare proportie de pana acum de cheltuieli din bugetul UE pentru actiuni climatice si de mediu va face posibila atragerea de fonduri private, un rol-cheie urmand a fi jucat de Banca Europeana de Investitii.
Facilitare: oferirea de stimulente pentru deblocarea si redirectionarea investitiilor publice si private. UE va furniza investitorilor instrumente, plasand resursele financiare durabile in centrul sistemului financiar, si va facilita realizarea de investitii durabile de catre autoritatile publice, incurajand “inverzirea” bugetului si achizitiile publice ecologice si concepand modalitati de a facilita procedurile de aprobare a ajutoarelor de stat destinate regiunilor vizate de tranzitia justa.
Sprijin practic: Comisia Europeana va acorda sprijin autoritatilor publice si promotorilor proiectelor pentru planificarea, conceperea si executarea de proiecte sustenabile.

Mecanismul pentru o tranzitie justa

Mecanismul pentru o tranzitie justa este un instrument-cheie creat pentru a se asigura ca tranzitia catre o economie neutra din punct de vedere climatic are loc in mod echitabil si ca nimeni nu este lasat in urma.
Desi toate regiunile vor avea nevoie de finantare, iar Planul de investitii pentru Pactul ecologic european o va furniza, mecanismul asigura un sprijin tintit care sa ajute la mobilizarea unui cuantum de cel putin 100 de miliarde de euro in perioada 2021-2027 in cele mai afectate regiuni, in scopul de a se atenua impactul socioeconomic al tranzitiei.
Mecanismul va crea investitiile necesare pentru a ajuta lucratorii si comunitatile care se bazeaza pe lantul valoric al combustibililor fosili. Mecanismul va suplimenta contributia substantiala de la bugetul UE prin intermediul tuturor instrumentelor care sunt relevante in mod direct pentru tranzitie.
Mecanismul pentru o tranzitie justa va consta in trei surse principale de finantare:
1) Un fond pentru o tranzitie justa, care va primi fonduri noi din partea UE in cuantum de 7,5 miliarde de euro, care se adauga cuantumului inclus in propunerea Comisiei pentru urmatorul buget pe termen lung al UE.

Pentru a putea valorifica partea din fond care le revine, statele membre va trebui, in colaborare cu Comisia, sa identifice teritoriile eligibile prin intermediul unor planuri teritoriale specifice privind tranzitia justa. Statele membre va trebui sa se angajeze sa aloce, pentru fiecare euro din Fondul pentru o tranzitie justa, fonduri din Fondul european de dezvoltare regionala si din Fondul social european Plus si sa furnizeze resurse nationale suplimentare. Efectul cumulat va consta in finantare in cuantum de 30-50 de miliarde de euro, care va mobiliza si mai multe investitii.

Fondul va furniza in principal granturi regiunilor. De exemplu, va sprijini lucratorii in dobandirea de abilitati si competente pentru viitoarea piata a fortei de munca si va ajuta IMM-urile, startup-urile si incubatoarele de afaceri sa creeze noi oportunitati economice in aceste regiuni. Totodata, fondul va sprijini investitiile in tranzitia catre o energie curata, de exemplu in eficienta energetica.

2) O schema specifica pentru o tranzitie justa in cadrul InvestEU, pentru mobilizarea de investitii de pana la 45 de miliarde de euro. Aceasta schema va incerca sa atraga investitii private, inclusiv in energie si transporturi durabile, care sa aduca beneficii regiunilor respective si sa ajute economiile acestora sa gaseasca surse noi de crestere.
3) Un mecanism de imprumut pentru sectorul public, in colaborare cu Banca Europeana de Investitii, cu garantii de la bugetul UE, pentru mobilizarea unor investitii de 25-30 de miliarde de euro. Mecanismul va fi folosit pentru imprumuturi acordate sectorului public, de exemplu in sectorul retelelor de incalzire centralizata si in cel al renovarii cladirilor. In martie 2020, Comisia va prezenta o propunere legislativa care sa incadreze acest aspect.
Mecanismul pentru o tranzitie justa vizeaza mai mult decat finantarea: prin intermediul unei platforme dedicate tranzitiei juste, Comisia va furniza asistenta tehnica statelor membre si investitorilor si se va asigura ca sunt implicate comunitatile afectate, autoritatile locale, partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale. Mecanismul pentru o tranzitie justa va include un cadru de guvernanta puternic, axat pe planuri teritoriale specifice privind tranzitia justa.
Pe 11 decembrie 2019, Comisia a prezentat Pactul ecologic european, care descrie obiectivul ambitios al Europei de deveni, pana in 2050, primul bloc din lume neutru din punct de vedere climatic.
Tranzitia Europei catre o economie sustenabila implica eforturi semnificative in privinta investitiilor in toate sectoarele: pentru atingerea tintelor actuale in materie de clima si energie pentru 2030 va fi nevoie de investitii suplimentare de 260 de miliarde de euro pe an pana in 2030.
Succesul Planului de investitii pentru Pactul ecologic european va depinde de gradul de angajare a tuturor actorilor implicati. Este absolut indispensabil ca statele membre si Parlamentul European sa mentina nivelul ridicat de ambitie al propunerii Comisiei pe durata negocierilor cu privire la cadrul financiar viitor. Va fi extrem de important sa se adopte rapid propunerea de regulament privind un Fond pentru o tranzitie justa.