România a aderat la Standardul Special de Diseminare a Datelor – Plus al FMI

 

INS a anunțat că, de la 1 noiembrie 2019, România a fost integrată în grupul select al țărilor avansate din punctul de vedere al diseminării informațiilor statistice care au demonstrat că îndeplinesc cerințele de aderare la Standardul Special de Diseminare a Datelor – Plus (SDDS-Plus), solicitat de FMI.

Potrivit Departamentului de Comunicare al FMI, datele României vor fi preluate și publicate în Buletinul Informativ al Standardelor de Diseminare, ceea ce atestă capacitatea statisticii oficiale românești de a produce în timp util date fiabile și cuprinzătoare în măsură să reflecte evoluțiile economice și financiare ale țării noastre.

Salutând această reușită, directorul Departamentului Statistică al FMI, Louis Marc Ducharme a subliniat că “diseminarea noilor seturi de date în cadrul SDDS Plus va fi de neprețuit în promovarea unei înțelegeri mai profunde și a unor evaluări cu un grad mai ridicat de informare, ale performanței sectorului financiar din România, a legăturilor transfrontaliere și financiare precum și a vulnerabilităților economiei la șocuri”.

în urmă cu peste două decenii pentru a spori transparența datelor provenite din țările membre

și pentru a promova sisteme statistice solide. Detalii privind Standardele de Date pot fi găsite în Disemination Standards Bulletin Board (DSBB)/ https://dsbb.imf.org/.