Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

arlie

Consiliul de Miniștri a adoptat in 7 octombrie, Directiva privind protecția
persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în cadrul
Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) din Luxemburg.

Directiva va garanta un nivel ridicat de protecție a avertizorilor de integritate,
stabilind canale sigure de raportare atât în interiorul unei organizații, cât
și către autoritățile publice. De asemenea, noile norme vor proteja persoanele
care raportează încălcări ale dreptului Uniunii împotriva concedierilor, a
retrogradărilor în funcție și a altor forme de represalii. Directiva va impune
autorităților naționale să informeze în mod corespunzător cetățenii și să
formeze funcționarii publici cu privire la modul de tratare a avertizorilor.

După ce va fi publicată în Jurnalul Oficial, directiva va intra în vigoare la
douăzeci de zile de la data publicării. Statele membre vor avea la dispoziție doi
ani de la intrarea în vigoare pentru a transpune directiva în legislația
națională.

Detalii în comunicatul de presă:

https://ec.europa.eu/romania/news/20191007_Protectie_avertizori_integritate_UE_Comisia_saluta_adoptare_directiva_Consiliu_ro