Comisia lansează două proiecte

 

Comisia lansează două proiecte pentru a furniza expertiză regiunilor și
orașelor din România, în cooperare cu Guvernul român și cu Banca Mondială:

•       “Îmbunătățirea cooperării dintre reședințele de județ din
România și periferiile lor”, finanțat cu 500.000 de euro din Fondul European de
Dezvoltare Regională.
Proiectul se va concentra asupra sprijinirii orașelor în ceea ce privește
dezvoltarea de proiecte comune în următoarele sectoare: transportul public, mediul
înconjurător și economia circulară, digitalizarea, spiritul antreprenorial și
educația.
•       “Regiuni mai inovatoare”, finanțat cu 2 milioane de euro din Fondul
european de dezvoltare regională
Regiunile românești vor beneficia de expertiză adaptată din partea Comisiei și
a Băncii Mondiale pentru a comercializa mai bine proiectele de cercetare, pentru a
consolida capacitățile în materie de transfer de tehnologie, pentru a crea locuri
de muncă în domeniul cercetării și al inovării și pentru a promova inovarea
în întreprinderile mici și mijlocii locale.
Detalii în comunicatul de presă
https://ec.europa.eu/romania/news/20190808_comisia_proiect_sprijinire_cooperare_inovare_regiuni_orase_romania_ro