Deciziile CE pentru România

Comisia Europeană a anunțat, in data de 25 iulie, Pachetul de acțiuni în
constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna iulie. Deciziile pentru România,
mai jos :
(Pentru detalii vă rugăm să accesați link-urile)

1.   Calitatea aerului: Comisia solicită României și Croației să abordeze
eșecul sistemic în ceea ce privește monitorizarea
poluării<https://ec.europa.eu/romania/news/20190725_infringement_calitatea_aerului_ro>

2.   Calitatea aerului: Comisia solicită României să se asigure că
instalațiile industriale funcționează în baza unor autorizații
adecvate<https://ec.europa.eu/romania/news/20190725_infringement_calitatea_aerului_instalatii_industriale_ro>

3.   Protecția naturii: Comisia solicită României, Poloniei și Portugaliei
să finalizeze rețeaua Natura
2000<https://ec.europa.eu/romania/news/20190725_infringement_reteaua_natura_2000_ro>

4.   Servicii financiare: Comisia solicită României să își alinieze
legislația în domeniul asigurărilor auto la normele
UE<https://ec.europa.eu/romania/news/20190725_infringement_asigurari_auto_ro>

5.   Arme de foc: Comisia îndeamnă insistent 20 de state membre, printre care
și România, să transpună noile norme ale
UE<https://ec.europa.eu/romania/news/20190725_infringement_arme_de_foc_norme_ro>

6.   Comisia lansează proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor
împotriva mai multor state membre, inclusiv României, în ceea ce privește
numărul de urgență 112, geoblocarea nejustificată și normele de securitate
cibernetică la nivelul
UE<https://ec.europa.eu/romania/20190725_infringement_numar_urgenta_geoblocare_securitate_cibernetica_ro>

7.   Migrație legală: Comisia îndeamnă României să asigure punerea în
aplicare corectă a normelor UE privind permisele de ședere pentru resortisanții
din țări
terțe<https://ec.europa.eu/romania/news/20190725_infringement_drepturi_sedere_resortisanti_tari_terte_ro>

8.   Piața internă a energiei: Comisia solicită României să elimine
barierele din calea exporturilor de gaze
naturale<https://ec.europa.eu/romania/news/20190725_infringement_export_gaz_natural_ro>

9.   Protecția copilului: Comisia solicită României și a altor 6 state membre
să pună în aplicare normele UE privind combaterea abuzului sexual asupra
copiilor<https://ec.europa.eu/romania/20190725_infringement_combaterea_abuzului_sexual_ro>

10.   Transport rutier: Comisia solicită României și altor 15 state membre să
actualizeze conexiunea între registrele lor electronice naționale cu
transportatorii rutieri și noua versiune a Registrului european al
întreprinderilor de transport
rutier<https://ec.europa.eu/romania/news/20190725_infringement_transport_rutier_actualizare_registru_national_ro>

11.   Gaze fluorurate cu efect de seră: Comisia îndeamnă insistent România și
Italia să notifice măsurile naționale cu privire la sancțiunile aplicabile în
cazul
încălcărilor<https://ec.europa.eu/romania/news/20190725_infringement_gaze_fluorante_efect_sera_ro>

Persoană de contact pentru presă:
Ștefan Turcu
Tel. : +40 724 232 197