Finanțări pentru Clustere

Finanțări  pentru Clustere

Un nou apel pentru clustere!

Obiectivul general al acestei acțiuni este de a consolida excelența în managementul clusterelor și de a facilita schimburile și parteneriatele strategice între clustere și ecosistemele specializate din întreaga Europă, inclusiv prin implementarea unei noi scheme pilot “ClusterXchange”. Deoarece managementul clusterelor de înaltă calitate și conexiunile strategice între grupuri sunt elemente cheie ale clusterelor de nivel mondial, acțiunea urmărește să stimuleze competitivitatea IMM-urilor și să ajute companiile să acceseze cu succes piețele globale, exploatând potențialul de inovare și creștere pe care clusterii îl pot oferi.

Solicitanții trebuie să fie persoane juridice care formează un consorțiu. Fiecare entitate juridică trebuie:

- să fie stabilite în statele membre ale UE și în țările participante la programul COSME, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul COSME

- să fie o organizație de cluster sau o organizație de rețea de afaceri implicată în sprijinirea intensificării colaborării, a rețelelor și a învățării în clustere de inovare pentru a stimula activitățile inovatoare: prin promovarea sau canalizarea unor servicii specializate și personalizate de sprijinire a afacerilor, în special pentru IMM-uri și / sau promovarea partajării facilităților și a schimbului de cunoștințe și expertiză, în conformitate cu acoperirea “clusterelor de inovare”, așa cum este descris în secțiunile 1.2 și 1.3 și în anexa I la “Cadrul UE pentru ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare și pentru inovare ” și să fie înregistrați sau să fi solicitat înregistrarea pe Platforma europeană de colaborare în domeniul clusterelor

Prezentarea propunerilor: 

Termenul limită pentru depunerea electronică este 4 aprilie 2019, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului).

Legătura cu sistemul de prezentare este disponibilă pe portalul de finanțare și de oferte Funding and Tenders Portal.

Sesiune de informare: 

În februarie 2019, EASME intenționează să organizeze o sesiune de informare pentru potențialii solicitanți. Data și agenda exactă vor fi publicate pe această pagină și pe Platforma Europeană de Colaborare în domeniul Clusterelor.

Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme
Apelul are o valoare totala de 3,6 milioane euro.