Prioritățile României

Prioritățile României în contextul negocierii la nivel european a noului pachet legislativ pentru Politica de Coeziune

În data de 15 noiembrie, s-a întrunit, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat, cu participarea tuturor factorilor relevanți din sistemul de gestionare a fondurilor europene, a partenerilor sociali și societății civile.

Obiectivul întâlnirii a fost analizarea opțiunilor și priorităților României în contextul negocierii, la nivel european, a noului pachet legislativ pentru Politica de Coeziune dar și a preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2019.

Secretarul de stat în MFE, doamna Mihaela Toader, a prezentat, în context, principalele prevederi ale propunerii Comisiei Europene ce vizează Politica de Coeziune pentru perioada următoare de programare. A punctat schimbările față de actualele regulamente, precum și posibilele efecte pe care aceste modificări le-ar putea avea asupra beneficiarilor și proiectelor.

Astfel, din perspectiva poziției României pe marginea pachetului legislativ post-2020, oficialul MFE a adăugat că „România salută propunerea Comisiei Europene privind noul Cadru Financiar Multianual și noua Politică de Coeziune, apreciind aspectele pozitive regăsite, precum concentrarea investițiilor pe 5 obiective politice, elementele ce vizează simplificarea, cum ar fi auditul unic sau facilitarea unei tranziții mai ușoare între perioadele de programare.” Dna. Toader a arătat, totodată, că mai sunt necesare unele clarificări sau ajustări suplimentare, în special în ceea ce privește regulile de dezangajare, cota de cofinanțare UE, procentul alocat Statelor Membre pentru prefinanțare, regulile privind eligibilitatea TVA.

Referitor la procesul de pregătire a viitoarelor documente naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene post-2020, oficialul MFE a arătat că deja a fost demarat, sub coordonarea MFE, procesul de pregătire, în colaborare cu autoritățile publice implicate. A anunțat că următorul pas îl reprezintă procesul de consultare ce va avea loc la nivel național atât cu autoritățile publice locale beneficiare de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, cât și cu partenerii sociali, societatea civilă etc.

Referitor la stadiul actual de implementare a Programelor Operaționale, reprezentanții MFE au arătat progresele înregistrate în domeniu, astfel:

  • apeluri de proiecte lansate de aprox. 25,3 mld. euro, ceea ce reprezintă aprox. 90% din alocarea totală a României în actuala perioadă de programare și lansarea, în perioada imediat următoare, a unor apeluri de încă 1,7 mld. euro;
  • 6,3 mld. euro suma totală primită de România de la Comisia Europeană, ceea ce reprezintă aprox. 21% din alocare. Acestei sume i se adaugă aprox. 5 mld. euro reprezentând plățile directe din agricultură.

***

Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat este structura partenerială de nivel înalt care asigură coordonarea şi planificarea strategică a implementării Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI).

Prin acest mecanism de dezbatere și analiză între parteneri, Ministerul Fondurilor Europene promovează comunicarea transparentă și constructivă între actorii relevanți din sfera politicii de coeziune, astfel încât abordările strategice viitoare să reflecte nevoile reale de dezvoltare ale României și să se asigure totodată îmbunătățirea şi sincronizarea politicilor naționale.

Sursa: Mnisterul Fondurilor Europene