Cum putem accesa mai eficient banii europeni

De ce România nu folosește instrumentele financiare?
Instrumentele financiare oferă sprijin investiţiilor prin împrumuturi, garanţii, investiţii de capital şi alte mecanisme purtătoare de risc, care pot fi combinate cu asistenţă tehnică, subvenţii la dobândă sau contribuţii la comisioanele de garantare în cadrul aceleiași operaţiuni. Un avantaj al acestor instrumente financiare este acela că ele nu au impact la nivelul datoriei publice și a deficitului excesiv. Astfel, crearea fondului de dezvoltare urbană(FDU), poate conduce pe termen lung la reducerea nivelului de îndatorare publică (situat astăzi la un nivel maxim 30% din veniturile proprii) iar mecanismul de revolving oferă autorității publice locale posibilitatea de a crea cash flow-ului necesar dezvoltării comunitățiilor. De asemenea, presiunea administrațiilor publice locale pe bugetul național pentru lucrări de investiție va scădea. Faptul că este necesar ca împrumuturile să fie rambursate, ca garanțiile să fie eliberate și ca investițiile de capital să fie recuperate ar trebui să aibă, în principiu, un impact și asupra comportamentului destinatarilor finali, conducând la o mai bună utilizare a fondurilor publice și reducând probabilitatea ca acești destinatari să devină dependenți de sprijinul din fonduri publice.
Instrumentele financiare puse la dispozitie de UE pot aduce două avantaje specifice:

1. posibilitatea de a utiliza finanțarea publică ca pârghie (prin mobilizarea unor fonduri private și publice suplimentare care să vină în completarea finanțării publice inițiale);

2. natura reînnoibilă a dotărilor cu capital ale acestor instrumente (altfel spus, posibilitatea de a utiliza aceleași fonduri în mai multe cicluri) permite ca fiecare euro din fondurile canalizate prin intermediul instrumentelor financiare să fie utilizat, în principiu, de mai multe ori.
Un alt avantaj este acela că se evită dezangajarile. Iar cel mai important pentru noi este acela că se evită interferența politică!
În perioada de programare 2007-2013, 25 dintre cele 28 de state membre au utilizat instrumente financiare create sub umbrela Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului social european (FSE): în total, în UE au fost create 972 de instrumente financiare în cadrul FEDR și 53 de instrumente financiare în cadrul FSE.
Sintetic UE te lasă să îți faci un fond de rulment pe care îl alimentează cu bani europeni din 5 în 5 ani.