Gestionarea imigranților – noi măsuri:

Comisia Europeană oferă 6.000 de euro pentru fiecare refugiat preluat voluntar de statele membre

Comisia Europeană a prezentat marți măsurile pe termen scurt de îmbunătățire a gestionării migranților care sunt debarcați în UE.

Acestea sunt centrate pe două concepte noi –  acordurile de debarcare regionale și centre controlate în UE, care ar contribui la asigurarea unei responsabilități regionale partajate.

“Centre controlate” în UE

Pentru gestionarea ordonată și eficace a persoanelor debarcate în Uniunea Europeană, se propune instituirea unor „centre controlate” în UE.

S-ar accelera trierea imigranților – în persoane care au nevoie de protecție internațională și migranții în situație neregulamentară care nu au dreptul de a rămâne în UE – și, implicit, returnările.

Centrele vor fi gestionate de statul membru gazdă, cu sprijin deplin din partea UE și a agențiilor UE, și ar putea avea un caracter temporar sau ad-hoc, în funcție de locație.

Principalele caracteristici ale acestor centre:

  • sprijin operațional deplin, cu echipe formate din polițiști de frontieră europeni, experți în materie de azil, evaluatori în materie de securitate și personal care se ocupă de returnare, și acoperirea tuturor costurilor aferente de la bugetul UE;
  • gestionarea rapidă, sigură și eficace, care reduce riscul de deplasări secundare și accelerează procesul de determinare a statutului persoanei în cauză;
  • sprijin financiar deplin acordat statelor membre voluntare, menit să acopere costurile operaționale și de infrastructură, precum și sprijin financiar pentru statele membre care acceptă transferuri de persoane debarcate (6.000 euro/persoană).

Pentru testarea conceptului, ar putea fi lansată curând po fază-pilot.

Comisia va pune la dispoziție, de asemenea, un punct de contact central pentru coordonarea între statele membre care participă la eforturile de solidaritate. Aceasta va fi o măsură temporară, menită să rămână în vigoare până la instituirea unui sistem complet dezvoltat, în contextul actualelor reforme ale sistemului european comun de azil.

Acorduri de debarcare regionale

În plus față de instituirea centrelor controlate, liderii UE au invitat Comisia să analizeze conceptul de „acorduri de debarcare regionale”, în strânsă cooperare cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și în parteneriat cu țările terțe.

Obiectivul acordurilor este de a permite o debarcare rapidă și sigură, pe ambele maluri ale Mediteranei, a persoanelor salvate, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu principiul nereturnării, și un proces responsabil post-debarcare.

Principalele caracteristici ale acordurilor de debarcare regionale:

  • norme clare pentru toți: pentru a reduce numărul pierderilor de vieți omenești pe mare și pentru a asigura o debarcare ordonată și previzibilă, toate statele de coastă din bazinul mediteraneean ar trebui încurajate să instituie zone de căutare și salvare și centre de coordonare a salvării pe mare;
  • dezvoltate de UNHCR și OIM, respectivele acorduri vor contribui la asigurarea faptului că persoanele debarcate, dacă au nevoie protecție, pot beneficia de aceasta, inclusiv prin intermediul mecanismelor de relocare, sau, în caz contrar, vor fi returnate în țările lor de origine, inclusiv prin intermediul programelor OIM de returnare voluntară asistată și reintegrare;
  • parteneriate pe picior de egalitate: activitatea cu țările terțe interesate se va desfășura pe baza parteneriatelor existente, acordând un sprijin specific situației politice, de securitate și socioeconomice a respectivelor țări;
  • absența factorilor de atracție: nu toate persoanele debarcate care au nevoie de protecție vor beneficia de măsuri de relocare și punctele de primire ar trebui să fie instituite cât mai departe posibil de punctele de plecare neregulamentară;
  • absența luării în custodie publică și absența taberelor: acordurile de debarcare regionale sunt menite să furnizeze un set de proceduri și norme instituite care să permită o debarcare sigură și ordonată și o gestionare post-debarcare cu respectarea deplină a dreptului internațional și a drepturilor omului;
  • sprijin financiar și logistic din partea UE: UE este pregătită să acorde sprijin financiar și operațional pentru debarcare și pentru activitățile post-debarcare, precum și pentru gestionarea frontierelor, prin punerea la dispoziție de echipamente, de formare și de alte forme de sprijin.

Sursa:cursdeguvernare.ro