Bugetul UE: Comisia propune un nou fond pentru investiții în economia maritimă și sprijinirea comunităților de pescuit

karmenu_vella_2018

©

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune un fond mai simplu și mai flexibil în valoare de 6,14 miliarde euro pentru sprijinirea sectorului european al pescuitului și a economiei maritime.

12/06/2018

Noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime va continua să ajute sectorul european al pescuitului să adopte practici de pescuit mai durabile, punând accentul pe sprijinirea micilor pescari. El va contribui, de asemenea, la valorificarea potențialului unei economii albastre durabile, în scopul asigurării unui viitor mai prosper pentru comunitățile costiere. Acest fond va contribui, pentru prima dată, la consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor pentru ca mările și oceanele să devină mai sigure, mai curate, mai securizate și să fie gestionate într-un mod mai sustenabil. În fine, Comisia consolidează impactul fondului asupra mediului, punând accentul pe protecția ecosistemelor marine și preconizând o contribuție de 30 % din bugetul acestuia pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, în conformitate cu angajamentele convenite în cadrul Acordului de la Paris.

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Sănătatea și buna gestionare a oceanelor reprezintă o condiție prealabilă pentru investițiile pe termen lung și crearea de locuri de muncă în sectorul pescuitului și în economia albastră în general. Ca actor mondial în domeniul oceanelor și al cincilea mare producător de pește și fructe de mare din lume, Uniunea Europeană este direct responsabilă de protejarea, conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor și a resurselor lor. Fondul va permite statelor membre și Comisiei să își onoreze această responsabilitate și să investească în pescuitul sustenabil, în securitatea alimentară, într-o economie maritimă prosperă și în mări și oceane sănătoase și productive.

Pescuitul constituie o sursă vitală de subzistență pentru multe dintre comunitățile costiere din UE și reprezintă un element important al patrimoniului lor cultural. Împreună cu acvacultura, acesta contribuie, de asemenea, la securitatea alimentară și la alimentație. Fondul va pune un accent deosebit pe sprijinirea micilor pescari de coastă cu nave mai mici de 12 metri, care reprezintă jumătate din forța de muncă din sectorul pescuitului european. De la reforma politicii comune în domeniul pescuitului din 2014, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește refacerea stocurilor de pește, creșterea rentabilității industriei pescuitului din UE și conservarea ecosistemelor marine. Noul fond va continua să sprijine aceste obiective socioeconomice și de mediu.

În ceea ce privește economia maritimă, Comisia propune consolidarea sprijinului său comparativ cu perioada 2014-2020. Este vorba despre un sector economic cu un potențial ridicat, a cărui producție la nivel mondial este estimată în prezent la 1,3 mii de miliarde EUR și ar putea deveni cel puțin de două ori mai mare până în 2030. Fondul maritim va permite realizarea de investiții în noi piețe, tehnologii și servicii maritime, precum energia oceanică și biotehnologia marină. Comunitățile costiere vor primi un sprijin mai substanțial și mai amplu pentru stabilirea de parteneriate locale și de transferuri de tehnologii în toate sectoarele economiei albastre, inclusiv în acvacultură și turismul de coastă.

În contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite, Uniunea s-a angajat, de asemenea, la nivel internațional să îmbunătățească siguranța, securitatea, salubritatea și gestionarea sustenabilă a mărilor și oceanelor. Noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime va sprijini aceste angajamente în vederea unei mai bune guvernanțe internaționale a oceanelor. Printre altele, acesta va furniza finanțarea necesară pentru îmbunătățirea supravegherii maritime, a securității și a cooperării în materie de pază de coastă.

Pentru a se asigura eficiența și eficacitatea fondului, acesta cuprinde mai multe elemente noi, printre care:

  • simplificarea și o mai mare posibilitate de alegere pentru statele membre, care vor putea de acum să își orienteze sprijinul către prioritățile lor strategice, nemaifiind obligate să aleagă dintr-un „meniu” de acțiuni eligibile;
  • o mai bună aliniere cu alte fonduri ale Uniunii Europene. Normele aplicabile tuturor fondurilor structurale și de investiții sunt stabilite în Regulamentul privind dispozițiile comune;
  • o mai bună orientare a sprijinului în vederea realizării politicii comune în domeniul pescuitului.

Etape următoare

Este esențial să se ajungă rapid la un acord asupra întregului buget pe termen lung al UE și asupra propunerilor sectoriale, pentru ca fondurile UE să dea rezultate pe teren cât mai curând posibil. În cazul în care se vor înregistra întârzieri similare celor de la începutul actualei perioade bugetare 2014-2020, necesitățile pescarilor și ale comunităților costiere, precum și protecția mediului marin de care depind acestea nu vor putea fi abordate cu urgența necesară.

Ajungerea în 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme între actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget, precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării, în beneficiul tuturor.

Context

Noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime face parte din cadrul financiar multianual pentru 2021-2027, noul buget pe termen lung al UE, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021. Bugetul propus combină instrumente noi cu programe modernizate, pentru a realiza prioritățile Uniunii Europene în mod eficient și pentru a răspunde noilor provocări.

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime va cofinanța proiecte în paralel cu instrumentele de finanțare naționale, iar fiecare stat membru va beneficia de o parte din bugetul total. Statele membre își vor elabora programele operaționale naționale, specificând în ce mod intenționează să cheltuiască fondurile. După obținerea aprobării din partea Comisiei, autoritățile naționale vor decide ce proiecte doresc să sprijine.

 

Sursa: Comisia Europeana