OUG – Fonduri europene:

OUG – Fonduri europene: Guvernul încearcă să crească șansele de absorbție prin supracontractarea peste limitele sumelor alocate

Palatul Victoria (Sediul Guvernului României)

Guvernul încearcă să crească gradul de absorbție a fondurilor europene printr-o ordonanță de urgență care prevede aprobarea de proiectelor chiar și după ce suma alocată a fost depășită.

Ordonanța ar fi necesară „pentru a asigura cadrul legal necesar lansării unor apeluri de proiecte, peste limitele maxime alocate”, potrivit preambulului ordonanței.

Supracontractarea cu 50% până la 200% ar urma să sporească șansele ca fondurile europene alocate să se și utilizeze, potrivit reglementării, care modifică OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Pe de altă parte, Guvernul recunoaște că există pericolul ca fonduri europene de aproximativ 600 milioane euro să fie dezangajate la sfârșitul anului 2018, dacă România nu transmite Comisiei Europene aplicaţii de plată pentru valoarea minimă, ceea ce face să fie „imperios necesar(ă) lărgirea bazei de proiecte, care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare”.

„Este necesară extinderea procentului de supracontractare, astfel încât la finalul perioadei de eligibilitate Romania să utilizeze în întregime fondurile alocate în cadrul acestui program. Astfel, din analiza datelor financiare rezultate din implementarea 2007-2013 a rezultat că, pentru o absorbție de 100% a fondurilor alocate este nevoie de o supracontractare între 50% și 200% cu o pondere crescută în domeniul transporturilor, pentru a asigura conectivitatea cu coridoarele de transport europene, mobilitatea populației și a mediului de afaceri la nivel național și european”, se spune în introducerea proiectului de ordonanță prezentat joi de Guvern.

„Autoritățile de management sunt autorizate să încheie / să emită contracte / decizii / ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din fondul european de dezvoltare regională, Fondul de Coeziune, Fondul social european, Fond de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi cofinanţare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale. Astfel:

  • a) în limita a 100% pentru autoritatea de management Programul Operațional Regional și autoritatea de management pentru Programul Operațional Competitivitate.
  • b) în limita a 200% pentru autoritatea de management Programul Operațional Infrastructura Mare.
  • c) în limita a 50% pentru autoritatea de management Programul Operațional capital Uman, autoritatea de management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă și autoritatea de management pentru programul Operațional Asistență Tehnică.
  • d) în limita a 20% pentru autoritatea de management Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate”.

De asemeni, „prin excepție de la prevederile alin. (1) (din OUG 40/2015), beneficiarilor care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanțare intr-o singură tranșă de maximum 40% din contributia publica eligibilă a proiectului. ”

Documentul explică mecanismul de absorbţie, care duce la semnarea de contracte de finanțare după parcurgerea mai multor paşi: lansare apel, depunere proiecte, evaluare şi selecţie proiecte.

„Acest proces poate dura până la 6 luni de la lansarea apelului de proiecte, în funcţie de ritmul de depunere a beneficiarilor. Pentru a putea lansa aceste apeluri este nevoie a exista sursa de finanţare la momentul lansării. Pentru a putea solicita, spre decontare, sume de bani de la Comisia Europeană, beneficiarul trebuie să depună, după semnarea contractului de finanţare, documentele pentru rambursarea cheltuielilor efectuate. Ulterior, aceste sume trebuie să fie verificate, la nivelul autorității de management, să fie plătite, precum şi să fie incluse într-o declaraţie de cheltuieli ce va fi transmisă la Comisia Europeană până în noiembrie 2018”.

Prin supracontractare ar spori şansele ca mai multze proiercte să oparcurgă filiera de mai sus, iar la Comisia Europeană să se trimită rapoartele care acoperă alocarea.