Simplificarea utilizării fondurilor europene

 

simplificare norme finantare

©

Mai puțină birocrație, reguli mai simple, o mai mare transparență, un sistem de control îmbunătățit fac parte din măsurile de reformă semnificativă aplicabile finanțărilor europene, agreate de Parlamentul European și de Consiliul UE în data de 20 decembrie. Pentru prima dată în istoria bugetului UE, numărul normelor financiare a fost redus la jumătate, volumul lor total a scăzut cu 25% și există un set comun de reglementări aplicabil tuturor modalităților de gestiune, atât de Comisie, cât și de statele membre.

Comisarul european pentru buget și resurse umane Günther H. Oettinger a declarat: “Mă bucur că am ajuns la un acord privind reglementările finanțării europene înainte de finalul acestui an. Noile norme vor simplifica obținerea de fonduri europene și vor reduce birocrația, în beneficiul tuturor. Acest lucru va implica mai puține documente, va lăsa mai puțin loc pentru greșeli, va elimina duplicarea auditurilor și va permite un sistem de control mai bun cu costuri mai mici. Avem astfel o bază solidă pentru pregătirea generației viitoare de programe UE, cu garanția că fiecare euro din bugetul UE generează valoare adăugată.

Simplificarea obținerii de fonduri europene și îmbunătățirea cooperării administrative includ:

  • furnizarea unui număr mai mic de informații și specializarea acestora;
  • luarea în considerare a activităților de voluntariat;
  • utilizarea rezultatelor controalelor deja efectuate de autoritățile naționale sau partenerii internaționali;
  • extinderea utilizării plății rezultatelor sau a sumelor forfetare.

Un cadru normativ revizuit va avea ca rezultat o importanță mai mare a fondurilor UE și o mai mare flexibilitate a bugetului prin intermediul:

  • unor noi instrumente, cum ar fi garanțiile bugetare;
  • unor reguli mai simple pentru combiinarea fondurilor naționale cu cele europene, precum și a finanțărilor nerambursabile cu instrumente financiare.

Etape următoare

Parlamentul European și Consiliul trebuie să aprobe oficial textul ce reflectă acordul politic la care s-a ajuns în decembrie.

Context

Regulamentul financiar stabilește principiile și procedurile de punere în practică a bugetului UE. În ultimii 30 de ani, numărul regulilor financiare generale incluse în el a crescut exponențial, iar cel al regulilor aplicabile doar anumitor sectoare s-a mărit și el. Procesul de simplificare a început în 2012 și a implicat deja o serie de revizuiri ale normelor. O consultare publică privind o nouă revizuire a Regulamentului a fost realizată în lunile aprilie-mai 2016.

 

Persoane de contact pentru presă:

Alexander Winterstein – Tel.: +32 229 93265

Maria Sarantopoulou – Tel.: +32 229 13740

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email