CE a lansat un nou instrument în sprijinul autorităților ce gestionează fonduri europene

Pentru autoritățile naționale, regionale și locale responsabile pentru selectarea și implementarea proiectelor sprijinite prin politica de coeziune, o capacitate administrativă solidă este esențială pentru realizarea de investiții eficiente și strategice ale căror beneficii să fie vizibile rapid. În acest context, Comisia Europeană a lansat pe 18 decembrie 2017 un nou instrument destinat dezvoltării competențelor angajaților din administrația publică ce se ocupă de gestionarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului de coeziune. 

„Nu este suficient să ai la dispoziție milioane de euro, important este să știi cum să le gestionezi astfel încât să fie puse în practică proiecte de calitate cu sprijinul fondurilor politicii de coeziune. Acesta este motivul pentru care, de la începutul mandatului meu, am dezvoltat o serie de inițiative în scopul ameliorării, atunci când este necesar, modului în care partenerii noștri din statele membre gestionează și investesc fondurile europene”, a declarat comisarul european pentru politică regională Corina Crețu.

Un „cadru de competențe” identifică aptitudinile necesare pentru buna gestionare a programelor și proiectelor cu finanțare europeană, iar un instrument de autoevaluare on-line va permite monitorizarea progreselor individuale și colective înregistrate în dezvoltarea acestora în cadrul  unei administrații publice.

Competențe mai bune pentru rezultate mai bune ale investițiilor din fondurile UE

Comisia Europeană contribuie la îmbunătățirea capacității statelor membre și a regiunilor de a investi fondurile UE pentru a obține rezultate mai bune, consolidându-le competențele profesionale și operaționale. Toate instituțiile publice implicate în gestionarea Fondului european de dezvoltare regională și a Fondului de coeziune – organisme naționale de coordonare, autorități de management, de audit și de certificare, secretariate comune și organisme intermediare – au acum la dispoziție un instrument cu totul nou pentru a identifica și a aborda lacunele în ceea ce privește competențele și pentru a-și adapta strategiile de formare.

Instrumentul, conceput de către Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei, cuprinde:

  • un cadru de competențe al UE care conține un set de competențe pe care ar trebui să le dețină administrațiile și funcționarii;
  • un instrument de autoevaluare online cu ajutorul căruia angajații să poată evalua la ce nivel stăpânesc fiecare competență necesară propriului profil profesional. Acesta va facilita definirea viitoarelor obiective de dezvoltare.

O caracteristică importantă, în special pentru administratorii publici, este posibilitatea de a cumula datele din autoevaluările tuturor angajaților, creând astfel o imagine de ansamblu a întregii administrații. Astfel, concluziile pot servi drept bază pentru elaborarea unor planuri de învățare și de dezvoltare în vederea compensării lacunelor.

Acest instrument flexibil și ușor de utilizat acoperă o gamă completă de competențe și se poate aplica la toate tipurile de administrații, indiferent de anvergura acestora și indiferent dacă gestionează un program operațional sectorial sau regional. Impactul acestuia depășește cu mult gestionarea fondurilor. Instrumentul poate contribui, de asemenea, la o concentrare sporită și o abordare strategică în vederea dezvoltării competențelor pe termen mai lung, îmbunătățind în cele din urmă funcționarea întregii administrații și calitatea serviciilor pe care le oferă pentru cetățeni și pentru întreprinderi.

Sprijinirea statelor membre și a regiunilor UE pentru îmbunătățirea gestionării și a investirii fondurilor UE se numără printre prioritățile comisarului pentru politică regională Corina Crețu. Potrivit Celui de al șaptelea raport privind coeziunea, pentru a amplifica impactul investițiilor realizate prin politica de coeziune, statele membre și regiunile au nevoie de instituții de înaltă calitate. Funcționarii publici necesită competențe operaționale, profesionale și manageriale mai sofisticate, nu doar în domeniul fondurilor UE, ci și în alte domenii de politică, precum achizițiile publice, ajutorul de stat etc.

Pentru mai multe informații:

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România