Recomandare a Comisiei Europene

In urma orientărilor adoptate de Consiliul European (articolul 50) la 15 decembrie,
Comisia Europeană a transmis, în 20 decembrie, Consiliului (articolul 50) o
recomandare de a începe discuțiile privind următoarea etapă a retragerii
ordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Proiectul de directive de negociere care completează directivele de negociere din
mai 2017, stabilește detalii suplimentare privind un posibil regim tranzitoriu.
Acestea includ, în special, următoarele:

·     Nu ar trebui să se poată alege doar elementele convenabile: Marea
Britanie va continua să participe la uniunea vamală și la piața unică (cu toate
cele patru libertăți). Acquis-ul Uniunii ar trebui să se aplice în continuare
integral Marii Britanii și în Marea Britanie ca și când acesta ar fi un stat
membru. Orice modificări aduse acquis-ului în acest interval de timp ar trebui să
se aplice în mod automat Marii Britanii.

·     Se vor aplica toate instrumentele și structurile existente ale Uniunii
în materie de reglementare, buget, supraveghere, chestiuni judiciare și asigurarea
respectării dispozițiilor, inclusiv competența Curții de Justiție a Uniunii
Europene.

·     Marea Britanie va fi o țară terță începând cu data de 30 martie
2019. În consecință, Marea Britanie nu va mai fi reprezentat în cadrul
instituțiilor, agențiilor, organelor și oficiilor Uniunii.

·     Perioada de tranziție trebuie să fie clar definită și limitată cu
precizie în timp. Comisia recomandă ca data-limită a acestui regim să fie 31
decembrie 2020.
Comunicatul de
presa<https://ec.europa.eu/romania/news/20172012_recomandare_comisia_europeana_negocieri_articol_50_ro>