NOU REGULAMENT EUROPEAN pentru SUBVENȚIILE FERMIERILOR!

433 DE MILIOANE DE EURO PENTRU FERMIERI! Comisia Europeană a adoptat pe 27 noiembrie 2017 un nou regulament european prin care alocă fermierilor din statele membre 433 de milioane de euro din rezerva de criză, care nu a fost utilizată în acest an. Singura țară menționată în regulament, ca fiind o excepție și care nu apare pe lista cu sumele alocate, este România.

Comisia Europeană acordă agricultorilor 433 de milioane de euro pentru rambursarea cheltuielilor, conform unui regulament publicat pe 27 noiembrie 2017.

Această sumă provine din rezerva de criză agricolă pentru anul bugetar 2017, alcătuită din banii proveniți din plățile directe ale agricultorilor pentru acest an. Sumele defalcate pot fi rambursate agricultorilor de către statele membre începând cu 1 decembrie 2017. Această deducere se aplică numai plăților directe de peste 2 000 euro

În ciuda unui număr de situații critice în sectorul agricol din ultimul an, fondurile disponibile în rezerva de criză în 2017 nu au fost utilizate. Măsurile suplimentare de sprijin pentru unele sectoare care se confruntă cu dificultăți, cum ar fi sectorul fructelor, legumelor, produselor lactate și ale altor sectoare de creștere a animalelor, au fost finanțate din bugetul existent în 2017.

Agricultorii afectați de daunele cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile în primăvara acestui an au fost sprijiniți cu avansuri mai mari pentru plățile directe pentru anul 2017 și cu derogări de la anumite condiții legate de plățile ecologice, se arată în comunicatul media, transmis astăzi, 28 noiembrie 2017, de DG Agri, Comisia Europeană.

Potrivit REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2197 AL COMISIEI din 27 noiembrie 2017, cheltuielile efectuate de statele membre în legătură cu rambursarea creditelor reportate sunt eligibile pentru finanțare din partea Uniunii doar dacă sumele în cauză au fost plătite beneficiarilor înainte de 16 octombrie 2018.

Pentru a se garanta că rambursarea respectivelor credite neutilizate către beneficiarii finali ca urmare a aplicării disciplinei financiare rămâne proporțională cu suma ajustării corespunzătoare disciplinei financiare, este adecvat ca sumele aflate la dispoziția statelor membre pentru rambursare să fie stabilite de către Comisie.

Totuși, în cazul României, declarația de cheltuieli detaliată nu ține seama întru totul de pragul de 2 000 EUR care se aplică disciplinei financiare în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Așadar, în scopul bunei gestiuni financiare, nu ar trebui să se pună la dispoziția României nicio sumă pentru rambursare în această etapă.

Pentru a se evita ca statele membre să fie obligate să efectueze o plată suplimentară pentru această rambursare, prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 decembrie 2017.

În consecință, sumele stabilite prin prezentul regulament sunt definitive și se aplică, fără a se aduce atingere aplicării de reduceri în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, oricăror alte corecții luate în considerare în decizia de plată lunară referitoare la cheltuielile efectuate de către agențiile de plăți din statele membre pentru luna octombrie a anului 2017, în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, precum și oricăror deduceri și plăți suplimentare care urmează să fie efectuate în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din regulamentul respectiv sau oricăror decizii care vor fi luate în cadrul procedurii de verificare a conturilor.

În anexa regulamentului sunt stabilite sumele corespunzătoare creditelor care vor fi reportate din exercițiul financiar 2017 și care sunt puse la dispoziția statelor membre în vederea rambursării către beneficiarii finali (fermieri) care fac obiectul ratei de ajustare în exercițiul financiar 2018.

LISTA CU SUMELE ALOCATE STATELOR MEMBRE UE. PE LISTĂ NU APARE ROMÂNIA!

Belgia – 6 129 769 euro
Bulgaria – 7 720 511 euro
Republica Cehă – 10 764 025 euro
Danemarca – 10 476 968 euro
Germania – 58 035 302 euro
Estonia – 1 288 878 euro
Irlanda – 13 229 176 euro
Grecia – 16 182 344 euro
Spania – 54 860 187 euro
Franța – 89 884 134 euro
Italia – 37 765 185 euro
Cipru – 355 813 euro
Letonia – 1 952 848 euro
Lituania – 3 923 157 euro
Luxemburg – 406 406 euro
Ungaria – 14 828 231 euro
Malta – 33 643 euro
Țările de Jos – 8 821 818 euro
Austria – 6 908 717 euro
Polonia – 24 870 087 euro
Portugalia – 6 699 290 euro
Slovenia – 931 120 euro
Slovacia – 5 554 196 euro
Finlanda – 5 885 783 euro
Suedia – 7 897 927 euro
Regatul Unit – 37 930 754 euro

nou-regulament_b