Modificări importante în legislația privind absorbția fondurilor europene

Ministerul Fondurilor Europene anunță marți că Guvernul a modificat, prin ordonanță, mai multe acte normative, cu scopul declarat ”de a accelera absorbția de fonduri europene și de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport și pe celelalte programe operaționale”.

Printre modificări: emiterea autorizației de construcție pentru proiecte de infrastructură de transport ”de interes național” fără aprobarea prealabilă a documentaţiei de amenajarea teritoriului sau de urbanism.

”Întrucât până la data de 31 decembrie 2018 România trebuie să transmită Comisiei Europene aplicații de plată în valoare de minim 3.4 miliarde euro, am considerat necesară urgentarea măsurilor care să asigure condițiile recuperării întârzierilor înregistrate în absorbția fondurilor europene”, afirmă într-un comunicat Rovana Plumb, ministru delegat pentru fonduri Europene.

Noile prevederi ale ordonanței vizează, printre altele:

Modificarea mecanismului prefinanțării

Se introduce posibilitatea acordării de prefinanțare pentru toate categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv pentru toate proiectele implementate de autorități publice locale și beneficiari privați, indiferent de fondul european care le finanțează.

Noul mecanism introdus, afirmă ministerul, reduce presiunea asupra bugetelor proprii ale beneficiarilor și vine în sprijinul accelerării implementării proiectelor din fonduri europene.

Ordonanța, scrie comunicatul, are un efect direct și asupra implementării proiectelor, prin crearea unui mecanism care motivează beneficiarul să finalizeze lucrările în termenele asumate, pentru a avea acces la întreaga sumă de prefinanțare, în conformitate cu reglementările OUG 49/2017.

Înainte de această modificare, era prevăzută posibilitatea acordării de prefinanțare beneficiarilor numai pentru cheltuielile salariale eligibile în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.

Modificarea pragului de supracontractare

Guvernul a decis și lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare, astfel:

  • La nivel de program din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat se poate contracta în limita a 50% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale;
  • La nivel de program Fondul Social European, Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita a 20% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

Modificarea eliberării autorizațiilor de construire pentru proiectele de infrastructură de transport de interes national

Odată cu aceaste modificări guvernul a decis: se eliberează autorizații de construire fără elaborarea și aprobarea prealabilă a unei documentaţii de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional finanțate din fonduri europene.

În conformitate cu reglementările OUG 49/2017, se pot emite autorizații de construire fără elaborarea și aprobarea prealabilă a unei documentaţii de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructura de transport de interes naţional, care sunt cuprinse în planul de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea I- Reţele de transport şi/sau în Master Planul General de Transport al României, cu excepția:

  • porturilor
  • aeroporturilor
  • gărilor, triajelor, depourilor
  • metroului
  • terminalelor de transport combinat
  • puncte de trecere a frontierei

fără afectarea prevederilor referitoare la calitatea și disciplina în construcții.

Aceste măsuri, anunță ministerul, vin în sprijinul accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național cu finanțare europeană.

Instituirea unei norme privind emiterea titlului de creanță pentru beneficiarii naționali care pot fi din categoria universităților, institutelor de cercetare, organizații sau fundații, instituții/autorități publice

Potrivit comunicatului:

”Având în vedere închiderea perioadei de programare 2007-2013, precum și necesitatea finalizarii programelor aferente acestei perioade, se impune o intervenție legislativă, în sensul introducerii de reglementari care să facă posibilă continuarea finanţării programelor până la finalizarea, în bune condiții, a acestora şi prevederea mecanismelor şi fluxurilor financiare necesare recuperării debitelor şi reglării soldurilor finale.

Prin completările aduse prin propunerea de ordonanţă de urgenţă se instituie măsurile necesare pentru reîntregirea bugetului de stat.

În lipsa acestor măsuri, recuperarea sumelor în instanță presupune un proces de durată cu impact asupra disponibilității unor fonduri necesare asigurării altor finanţări urgente.”