„Apprenticeship coaches for SMEs”

Camera de Comerț şi Industrie a României este partener în cadrul proiectului „Apprenticeship coaches for SMEs” (AC4SME), coordonat de Asociația Camerelor de Comerț Europene – Eurochambres. Inițiativa vizează promovarea programelor de ucenicie la nivelul IMM care, deşi reprezintă două treimi din ocuparea forței de muncă în sectorul privat din Europa, este mai puțin probabil să găzduiască astfel de programe de ucenicie decât companiile mai mari. AC4SME este un proiect european pus în aplicare de către Camerele de Comerț și Industrie în peste 12 de țări participante la Programul Erasmus+. Scopul final al proiectului AC4SME este de a implica un număr tot mai mare de IMM în ucenicie. Citește mai mult