Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție

Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru
neîndeplinirea obligației de a revizui și adopta planul național de gestionare a
deșeurilor și programul de prevenire a generării de deșeuri, în conformitate cu
obiectivele Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva
2008/98/CE<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0098>)
și ale economiei circulare.

Mai multe detalii în pagina:
https://ec.europa.eu/romania/news/20172704_gestionarea_deseurilor_romania_curtea_europeana_justitie_ro.