Primul acord de garantare din România

Fondul european de investiții și Libra Internet Bank au semnat astăzi
primul acord de garantare din România susținut de noul Mecanism de
garantare pentru sectoarele culturale și
creative<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2345_ro.htm> din
cadrul programului Europa Creativă al Uniunii Europene.
Sprijinul Uniunii Europene va permite ca Libra Internet Bank să se
concentreze asupra unui nou sector și să dezvolte un nou produs de
finanțare pentru a susține un portofoliu de 45 de milioane RON
(aproximativ 10 milioane EUR) de împrumuturi către companii în
următorii doi ani.