Europa CREATIVĂ – Subprogramul MEDIA

 

Beneficiari eligibili Intensitate maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere
Entități din sectoarele cinematografiei și audiovizualului Între 2 800 €   și 150 000 € 28.02.2017 – 14.06.2017* în funcție de apel

 

Finanțator

Comisia Europeană prin Programul Europa Creativă

Obiective generale ale programului

Păstrarea şi sporirea diversităţii culturale şi lingvistice şi a moştenirii cinematografice şi audiovizuale, garantarea accesului publicului european la această moştenire şi promovarea dialogului intercultural;

Creşterea distribuţiei şi a circulaţiei creaţiilor audiovizuale în interiorul şi în afara Uniunii Europene, inclusiv printr-o cooperare mai puternică între actori;

Întărirea competitivităţii sectorului audiovizual european în cadrul unei pieţe europene competitive şi deschise, favorabile creării locurilor de muncă, inclusiv prin promovarea legăturilor dintre profesioniştii din domeniul audiovizual.

Activități eligibile

  • Creşterea numărului producţiilor audiovizuale: dobândirea şi perfecţionarea aptitudinilor în domeniul audiovizual şi dezvoltarea creaţiilor audiovizuale europene;
  • Distribuirea şi promovarea operelor audiovizuale europene;
  • Proiecte pilot care să asigure adaptarea acestui program la cerinţele pieţei.

Măsuri de finanțare

Măsuri de finanțare Termen limită de depunere Buget acordat Intensitate maximă a ajutorului acordat
Sprijin pentru dezvoltarea de jocuri video europene 2017 02.03.2017 3,78 milioane €  Între 10 000 € și 150 000 €
Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene 25.05.2017 12,5 milioane € Maxim 1 milion € sau 10% din costurile totale eligibile
Sprijin pentru realizarea de conținut în proiecte individuale 20.04.2017 5 391 319 € Între 25 000 € și 60 000 €
Sprijin pentru distribuția de filme non-naționale – Distribuție – Proiectul de sprijin selectiv pentru cinematografie 14.06.2017 9 750 000 € Între 2 800 € și 150 000 €
Sprijin pentru festivaluri de film 27.04.2017 2,9 milioane € Între 19 000 € și 75 000 €
Sprijinirea educației cinematografice 02.03.2017 1,4 milioane € Contribuția financiară a Uniunii nu poate depăși 60% din totalul costurilor eligibile.
Sprijin pentru fonduri de coproducție internaționale 28.02.2017 .1,5 milioane € Contribuția financiară a Uniunii nu poate depăși 80% din totalul costurilor eligibile.

Pentru mai multe detalii click aici.