Fonduri pentru PENSIUNI in 2017

Cum îți poți înființa în 2017 o pensiune turistică, folosindu-te de bani nerambursabili de la stat

Pentru înființarea unei pensiuni turistice în anul 2017 există cinci programe care acordă finanțare nerambursabilă, disponibile atât pentru mediul rural, cât și pentru mediul urban. Ajutorul nerambursabil ajunge la un milion de euro, însă sunt și finanțări pentru care nu se solicită o contribuție proprie.

Programele de finanțare aflate în derulare în prezent, dar și cele anunțate pentru perioada următoare, permit înființarea unor pensiuni turistice sau agroturistice, indiferent de viitorul amplasament al afacerii (rural sau urban).

Aceste programe de finanțare nu sunt, însă, destinate exclusiv investițiilor în domeniul turistic, fiind acceptate solicitări de finanțare pentru domenii de activitate dintre cele mai diverse. Cu alte cuvinte, întreprinzătorii care vor dori să obțină finanțare pentru o pensiune (agro)turistică vor intra în concurență cu cei care doresc să înființeze sau să modernizeze fabrici, cabinete medicale, activități de IT, activități de prestări servicii, etc.

Pensiunea turistică este “o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 40 locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi de servire a mesei“, conform Ordinului Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, ce stabilește regulile de clasificare a structurilor de primire turistică.

Conform aceluiași ordin, pensiunea agroturistică este “o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti“.

Ordinul ANT nr. 65/2013 reglementează, printre altele, următoarele aspecte:

 • atât pensiunile turistice, cât și cele agro-turistice pot avea între una și cinci margarete, în funcție de suprafețele și dotarea camerelor, dar și alte criterii menționate în ordin;
 • amplasarea pensiunii turistice și agro-turistice din mediul rural trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp (suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei).

Cum se poate înființa o pensiune agroturistică la țară

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) pune la dispoziția celor interesați două tipuri de finanțări nerambursabile pentru înființarea unor pensiuni agro-turistice. Este vorba de submăsurile 6.2 și 6.4. Nu au fost anunțate termene pentru lansarea acestor măsuri de finanțare,  termenul așteptat fiind în prima jumătate a anului.

Prin intermediul PNDR 6.2, solicitanții pot solicita o finanțare de 70.000 de euro pentru înființarea unei pensiuni agro-turistice, cu respectarea următoarelor condiții:

 • solicitantul de sprijin financiar trebuie să fie organizat cel puțin ca persoană fizică autorizată, fiind acceptate inclusiv întreprinderile înființate în anul depunerii cererilor de finanțare;
 • fiind o măsură de finanțare destinată spațiului rural, agricultorii sunt încurajați să îți diversifice activitatea desfășurată, astfel că ei vor primi un punctaj superior;
 • sunt sprijinite investițiile în acele comune în care există un potențial turistic ridicat, conform unui tabel disponibil pe site-ul finanțatorului;
 • în cadrul acestei măsuri, nu se acordă sprijin nerambursabil acelor solicitanți care deja desfășoară această activitate. Sunt acceptate la finanțare doar activitățile noi, pe care solicitantul nu le-a mai desfășurat în trecut;
 • orice cheltuială pe care solicitantul o consideră necesară proiectului său este eligibilă. Astfel, ajutorul nerambursabil poate fi folosit pentru: realizarea clădirii, dotarea cu mobilier și echipamente, plata salariilor și a contribuțiilor sociale, participarea la târguri de profil, realizarea unui site de prezentare, achiziția de mărfuri și materii prime, etc;
 • cheltuielile făcute în scop personal nu sunt considerate cheltuieli eligibile;
 • doar 10% din buget poate fi folosit pentru achiziția de teren, în cazul în care este necesară o extindere viitoare a activității;

Ajutorul financiar nerambursabil poate fi primit astfel:

 • antreprenorul își stabilește în planul de afaceri între două și cinci obiective specifice a căror îndeplinire se va verifica la sfârșitul periodei de implementare;
 • la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul primește o primă tranșă de 70% din ajutorul total, respectiv 49.000 de euro;
 • folosind tranșa încasată, beneficiarul are la dispoziție nouă luni pentru demararea proiectului și cel mult cinci ani pentru finalizarea sa;
 • proiectul trebuie să genereze, până la momentul solicitării tranșei a doua, venituri de cel puțin 30% din valoarea avansului încasat, respectiv cel puțin 14.700 de euro;
 • la momentul solicitării celei de-a doua tranșe trebuie să fie îndeplinite toate obligațiile asumante de către beneficiar prin planul de afaceri și contractul de finanțare.
 • tranșa a doua, în sumă de 21.000 de euro, se va acorda doar în situația în care toate obligațiile au fost respectate, iar societatea a obținut venituri în cuantumul asumat;
 • neîndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri va determina reducerea ajutorului nerambursabil procentual cu gradul de neîndeplinire al obligațiilor asumate, sau în întregime pentru neîndeplinirea cifrei de afaceri.

În cazul în care valoarea de 70.000 de euro este insuficientă pentru înființarea unei pensiuni agro-turistice, PNDR oferă solicitanților interesați posibilitatea de a aplica pentru o finanțare de până la 200.000 de euro prin intermediul submăsurii 6.4.

În acest caz, finanțarea nu este 100% nerambursabilă, astfel că solicitantul va fi obligat să asigure 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dar și toate cheltuielile neeligibile.

Spre deosebire de măsura 6.2, beneficiarul nu are libertatea de a include orice cheltuială în valoarea eligibilă, ci doar acele cheltuieli indicate în mod expres în ghidul solicitantului, precum:

 • realizarea construcției;
 • dotarea cu mobilier și echipamente;
 • achiziția de echipamente IT și softuri, etc.

Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru salarii și contribuții sociale, achiziția de materii prime și mărfuri, plata utilităților, etc. Aceste cheltuieli vor fi suportate de către beneficiar din veniturile generate de societate, după finalizarea implementării și obținerea clasificării turistice.

În cadrul măsurii 6.4, beneficiarii nu sunt obligați să obțină o anumită cifră de afaceri, raportată la valoarea finanțării primite.

Obținerea unei finanțări de până la 200.000 de euro prin intermediul PNDR 6.4 presupune:

 • pregătirea și depunerea unui studiu de fezabilitate;
 • semnarea contractului de finanțare;
 • demararea investiției, folosind fonduri proprii;
 • decontarea cheltuielilor făcute, pe tranșe sau la finalul proiectului.

Cum se pot primi fonduri pentru pensiunile turistice de la oraș

Investițiile în pensiunile turistice din spațiul urban sunt posibile prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) măsura 2.1.A destinată microîntreprinderilor.

Sunt eligibili solicitanții care au cel puțin un an fiscal integral de la momentul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului. Aceștia își pot moderniza activitatea pe care deja o desfășoară, sau pot alege să înființeze o activitate nouă în cadrul firmei.

Astfel, această linie de finanțare permite atât modernizarea unei pensiuni existente, cât și înființarea unei pensiuni sau agro-pensiuni noi.

Ajutorul financiar nerambursabil ce poate fi acordat este cuprins între 25.000 de euro și 200.000 de euro, iar contribuția proprie a solicitantului este de cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectului. În cazul în care solicitantul își asumă o contribuție proprie mai mare, proiectul va fi punctat suplimentar, sporindu-și astfel șansele de a primi finanțare.

Această măsură de finanțare a fost explicată aici și aici.

La fel ca și în cazul investițiilor rurale realizate prin PNDR 6.2, ajutorul financiar nerambursabil se acordă sub forma decontării investiției, după ce ea a fost realizată, în întregime sau pe etape, de către beneficiar din fonduri proprii.

Apelul de proiect pentru măsura POR 2.1.A – microîntreprinderi este activ în acest moment, iar proiectele se pot depune până cel târziu în data de 27 aprilie 2017, ora12:00.

Fonduri nerambusabile de până la un milion de euro

O altă linie de finanțare din cadrul POR este 2.2, destinat investițiilor realizate de către microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

Apelul de proiecte va deveni activ în data de 23 februarie la ora 12:00, iar termenul limită este 23 august 2017, ora 12:00.

Cine poate depune proiecte?

Următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili în cadrul acestui apel de proiecte:

 • microîntreprinderile din mediul urban;
 • întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban;
 • întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural.

Prin intermediul acestei linii de finanțare se va acorda sprijin financiar nerambusabil cuprins între 200.000 de euro și un milion de euro.

În cadrul acestei linii de finanțare se vor deconta cheltuielile eligibile într-un procent diferențiat, astfel:

 • în cazul unei întreprinderi mici sau microîntreprinderi, se va deconta un procent de 70% din cheltuielile eligibile din planul de afaceri;
 • în cazul unei întreprinderi mijlocii, se va deconta un procent de 60% din cheltuielile eligibile ale planului de afaceri.

Proiectele ce urmează a fi implementate în Regiunea Vest au un procent de decontare mai scăzut față de restul regiunilor cu 15%, ca urmare a faptului că această regiune este mai dezvoltată decât celelalte.

Finanțarea prin intermediul măsurii 2.2. este permisă atât pentru activități deja desfășurate, cât și pentru înființarea unor activități noi în cadrul întreprinderilor. La fel ca și în cazul POR 2.1.A, solicitanții trebuie să aibă cel puțin un an fiscal integral pentru a putea depune proiecte.

Aceasă linie de finanțare a fost detaliată aici.

Finanțări nerambursabile pentru pensiunile din București

Singurul program de finanțare care acordă fonduri nerambursabile pentru București și localitățile urbane din Județul Ilfov este Start-up Nation, întregul teritoriu național fiind eligibil pentru finanțare.

Programul Start Up Nation 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 30 ianuarie 2017, iar normele de aplicare se vor publica în termen de 30 de zile. Termenul estimat pentru lansarea apelului de proiecte este 1 mai 2017, iar bugetul anunțat va permite finanțarea unui număr de cel puțin 10.000 de beneficiari.

FInanțarea disponibilă va fi, însă, mult mai redusă decât în cadrul programelor de finanțare prezentate anterior. Astfel, un solicitant va putea primi cel mult 44.000 de euro pentru impelementarea propriului proiect, ajutorul financiar nerambursabil fiind de 100% din valoarea eligibilă. Totuși, beneficiarul investiției va trebui să suporte din fonduri proprii toate cheltuielile neeligibile care intervin în implementarea proiectului.

Având în vedere valoarea redusă a ajutorului nerambursabil și faptul că doar societățile nou înființate vor fi eligibile în cadrul programului Start Up Nation, un proiect realist ar putea fi schimbarea destinației unei clădiri existente și dotarea ei, astfel încât să poată funcționa ca pensiune (agro)turistică.

Ce documente trebuie să pregătească întreprinzătorii interesați de demararea unei afaceri în domeniul turistic

Iată principalele documente necesare pentru obținerea unei finanțări nerambursabile

 • actul de înființare al întreprinderii, dacă este cazul;
 • codul unic de înregistrare al societății;
 • certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
 • ultimele situații financiare încheiate, dacă întreprinderea are istoric;
 • studiu de fezabilitate;
 • documente privind dreptul de proprietate sau utilizare asupra infrastructurii (teren și eventualele clădiri);
 • certificat de urbanism.