Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani)

În trimestrul I 2015, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 59,1% în scădere faţă de trimestrul anterior

 

  • În trimestrul I 2015, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 63,7%, la o distanţă de 6,3 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.
  • În trimestrul I al anului 2015, populaţia activă a României era de  8892 mii persoane, din care, 8237 mii persoane erau ocupate şi 655 mii persoane erau şomeri.

În trimestrul I 2015, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 59,1% în scădere faţă de trimestrul anterior (1,7 puncte procentuale). Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbaţi (66,8%, faţă de 51,4 pentru femei). Pe medii de rezidenţă rata de ocupare a avut valori apropiate (59,5% în mediul urban şi 58,7% în mediul rural).

 

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 23,0%.

 

 

Evoluţia ratei de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste, pe grupe de vârstă

  

Rata şomajului în trimestrul I 2015 a fost de 7,4%, în creştere faţă de trimestrul anterior (6,7%).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 2,4 puncte procentuale (8,4% pentru bărbaţi faţă de 6,0% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 0,5 puncte procentuale (7,6% pentru mediul urban, faţă de 7,1% pentru mediul rural).

Rata  şomajului  a  atins  nivelul  cel  mai  ridicat  (24,7%)  în  rândul  tinerilor (15-24 ani).

 

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicate-de-presa-arhiva.