Consiliul si Parlamentul European convin asupra unor norme privind Fondul european pentru investitii strategice

Prognoza comertului exterior in anul 2014
La 28 mai 2015, presedintia letona a Consiliului si Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la un fond european pentru investitii strategice (FEIS), care vizeaza stimularea economiei.
Acordul mai trebuie sa fie confirmat de Consiliu de indata ce textul integral al regulamentului este finalizat la nivel tehnic. Regulamentul va fi apoi inaintat Parlamentului European pentru un vot in prima lectura, precum si Consiliului spre adoptare finala.
„Rezultatul pozitiv de astazi ne va permite sa finalizam un acord general in iunie si va deschide calea pentru inceperea de noi investitii in aceasta vara, a declarat Janis Reirs, Ministrul de Finante al Letoniei si presedintele Consiliului.
Acordul a fost obtinut in cadrul unui trilog desfasurat la Bruxelles. Presedintia si Parlamentul s-au intalnit in cadrul a opt triloguri incepand cu 23 aprilie 2015, dupa ce au convenit asupra pozitiilor lor de negociere respective in martie si aprilie.
O gama larga de proiecte
FEIS va fi instituit in cadrul Bancii Europene de Investitii printr-un acord intre Comisie si BEI. Pentru o perioada initiala de investitii de trei ani, fondul va sustine proiecte dintr-o gama larga de domenii incluzand transportul, energia si infrastructura de banda larga, educatia, sanatatea, cercetarea si finantarea riscurilor pentru IMM-uri. Acesta va viza proiecte viabile din punct de vedere economic si social, fara alocari regionale sau sectoriale prealabile, cu scopul principal de a gasi o solutie pentru disfunctionalitatile pietei. FEIS va completa si se va alatura programelor actuale ale UE si activitatilor traditionale ale BEI.
Durata de viata a fondului
Inainte de sfarsitul perioadei initiale de investitii, Comisia va prezenta o evaluare independenta care va aprecia daca FEIS a atins obiectivele regulamentului. Pe baza concluziilor raportului sau, Comisia va prezenta, dupa caz, o propunere fie de stabilire a unei noi perioade de investitii, fie de incheiere a FEIS.
Finantare
Fondul va fi constituit din 16 miliarde EUR sub forma garantiilor din bugetul UE si 5 miliarde EUR din partea BEI. Pentru a facilita plata eventualelor cereri de activare a garantiei, va fi instituit un fond de garantare astfel incat sa ajunga treptat la nivelul de 8 miliarde EUR (adica 50 % din totalul obligatiilor aferente garantiei UE) pana in 2020.
Finantarea UE va proveni din redistribuirea granturilor de la Mecanismul pentru interconectarea Europei (retele de transport, energetice si digitale) si de la programul Orizont 2020 (cercetare si inovare), precum si din marjele neutilizate de la bugetul anual al UE. Cu toate acestea, presedintia Consiliului si Parlamentul European au convenit sa creasca proportia finantarii provenite din marjele neutilizate, in comparatie cu ceea ce a propus Comisia, pentru a reduce contributiile din partea programului Orizont 2020 si a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE).
Acordul la care s-a ajuns cu privire la finantare cuprinde urmatoarele:

  • Redistribuirea se va ridica la 5 miliarde EUR, din care 2,8 miliarde EUR din partea MIE si 2,2 miliarde EUR din partea programului Orizont 2020;
  • Finantarea din marjele neutilizate se va ridica la 3 miliarde EUR in perioada 2016-2020. Sursa acestei finantari include 543 de milioane EUR si 457 de milioane EUR alocate special din marja globala pentru angajamente pentru bugetele 2014 si, respectiv, 2015.
  • O prelungire a platilor pana in 2023, pentru a alimenta fondul de garantare FEIS. De asemenea, s-a convenit ca 500 de milioane EUR din instrumentele financiare ale MIE-Transport sa fie redistribuite pentru granturi MIE-Transport.

FEIS va avea o capacitate consolidata de asumare a riscurilor. Preluand o parte din riscul asociat noilor proiecte prin intermediul asumarii raspunderii pentru prima pierdere, fondul va permite investitorilor privati sa participe in conditii mai favorabile. Astfel, se estimeaza ca FEIS va genera un efect multiplicator global de 1:15 sub aspectul investitiilor reale. Acest efect de parghie va permite, in cele din urma, mobilizarea a peste 300 de miliarde EUR de investitii suplimentare in perioada de investitii de trei ani.
Guvernanta fondului
FEIS va avea o structura de guvernanta pe doua niveluri:

  • un comitet director va stabili strategia generala, politica de investitii si profilul de risc al fondului. Pentru a garanta impartialitatea comitetului director si pentru a evita exercitarea unor influente politice asupra selectarii proiectelor, membrii comitetului vor proveni numai de la Comisie si de la BEI. Numarul acestora va reflecta marimea contributiilor institutiilor sub forma de numerar sau de garantii. Comitetul director va lua decizii prin consens. Acesta va consulta periodic partile interesate.
  • Un comitet pentru investitii independent va selecta proiectele eligibile pentru finantare din partea FEIS. Raspunzator in fata comitetului director, acesta va fi constituit din opt experti independenti si un director executiv. Directorul executiv va raspunde de gestionarea curenta a FEIS si de pregatirea si prezidarea reuniunilor comitetului pentru investitii. Comitetul va lua decizii cu majoritate simpla. Orice proiect sustinut de FEIS va necesita aprobarea BEI.

Contributiile la fond
Statele membre pot sa contribuie la FEIS in numerar sau garantii, in timp ce partile terte pot contribui in numerar. Cu toate acestea, contributiile nu vor avea nicio influenta asupra guvernantei fondului.  Partile terte, inclusiv bancile nationale de promovare ale statelor membre, vor fi in masura sa cofinanteze proiecte impreuna cu FEIS, fie pe baza de proiect, fie prin intermediul unor platforme de investitii.
Identificarea de noi proiecte
Regulamentul va crea, de asemenea, o „platforma europeana de consiliere in materie de investitii”, care sa ofere sprijin consultativ pentru identificarea, pregatirea si dezvoltarea de proiecte in intreaga UE. Regulamentul va mai institui un „portal european de proiecte de investitii” pentru a spori gradul de informare a investitorilor cu privire la proiectele existente si viitoare.

Sursa: Consiliul European