Finanțări de 83 milioane euro pentru România

Agenda europeană privind migrația: finanțări de 83 milioane euro pentru România

Fondurile sunt alocate României drept sprijin UE în domeniul migrației legale și neregulamentare, politicii de returnare și azil, precum și a gestionării integrate a frontierelor. (În prezentarea VIDEO, explicațiile Președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pe marginea Strategiei).

Sprijinul UE vine prin două instrumente financiare: (i) Fondul pentru azil, migrație și integrare; și (ii) Fondul pentru securitate internă – Frontiere și Vize, transmite un comunicat al Comisiei Europene.

Mărirea volumului acestor Fonduri este una din măsurile propuse de Comisia Europeană în agenda europeană privind migrația. Aceasta din urmă conține o serie de acțiuni imediate și de măsuri viitoare.Acțiunile concrete și imediate includ:

  • triplarea capacităților și activelor destinate operațiunilor comune ale Frontex, Triton și Poseidon, în 2015 și 2016;
  • propunere de activare, pentru prima dată, a mecanismului de urgență pentru a oferi ajutor statelor membre care se confruntă cu un flux de migrație neprevăzut;
  • propunerea, până la sfârșitul lunii mai, a unui sistem la nivelul UE de relocare (20 000 de locuri care vor fi repartizate în toate statele membre);operațiuni în vederea destructurării rețelelor de traficanți și combaterii traficului de persoane.

 

Măsurile viitoare sunt împărțite în 4 piloni pentru o mai bună gestionare a migrației. Aceștia au în vedere:reducerea factorilor care stimulează migrația neregulamentară;gestionarea și securizarea frontierelor;o politică europeană comună puternică în materie de azil;o nouă politică privind migrația legală.