O agenda europeana pentru migratie

O agenda europeana pentru migratie

Romania si celelalte state membre UE vor trebui sa isi concentreze, in viitor, eforturile din domeniul migratiei pe 1) realizarea unui sistem comun de azil si 2) a unei politici la nivel european privind migratia legala, precum si 3) pe combaterea ferma a migratiei ilegale si a traficului de persoane si 4) pe securizarea frontierelor externe ale Europei.
Aceste patru domenii au fost stabilite in cadrul primei dezbateri orientative organizate de colegiul comisarilor europeni, pentru a identifica actiunile necesare in vederea intensificarii eforturilor UE de gestionare a fluxurilor migratorii din tarile terte.
Dintre aceste actiuni fac parte:

  • pentru sistemul comun de azil: eliminarea diferentelor existente intre practicile nationale; aprofundarea cooperarii cu tarile terte; intensificarea eforturilor in domeniul transferului si relocarii refugiatilor;
  • pentru politica europeana privind migratia legala: revizuirea normelor privind cardul albastru (Blue card)
  • pentru combaterea migratiei ilegale si a traficului de persoane: elaborarea unui pachet de actiuni impotriva introducerii ilegale de migranti pe teritoriul UE; continuarea dezvoltarii unor instrumente concrete precum acordurile de readmisie sau cele de cooperare cu tarile terte;
  • pentru securizarea frontierelor externe: organizarea unei dezbateri privind consolidarea activitatii Agentiei europene de cooperare la frontiere (Frontex).

Context
Buna gestionare a migratiei reprezinta o prioritate a Comisiei Europene, ea fiind inclusa in orientarile politice ale presedintelui Juncker, Un nou inceput pentru Europa.
Migratia reprezinta o problema care implica diferite domenii de politica si diversi actori, atat din interiorul, cat si din afara UE.

Sursa: Comisia Europeana