1 miliard de euro pentru tinerii fără loc de muncă

Comisia Juncker pune la dispoziție 1 miliard de euro pentru tinerii fără loc de muncă

Bruxelles, 04 februarie 2015

Astăzi, Comisia Europeană propune punerea la dispoziție, încă de anul acesta, a sumei de 1 miliard de euro din Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Această modificare va duce la majorarea cu de până la 30 de ori a prefinanțării primite de statele membre pentru a stimula ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, de acest lucru urmând să beneficieze până la 650 000 de tineri, care vor putea astfel să își găsească mai ușor și mai rapid un loc de muncă.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Propunerea de astăzi reprezintă un semnal clar din partea Comisiei că tema ocupării forței de muncă în rândul tinerilor continuă să ocupe un loc privilegiat pe agenda noastră politică. Vom pune la dispoziție aproximativ 1 miliard de euro pentru a sprijini eforturile statelor membre de a-i ajuta pe tineri să reintre în câmpul muncii, să se întoarcă la studii sau să urmeze un stagiu. Procedând astfel, aceștia nu numai că vor putea contribui la dezvoltarea economiei și a societății prin competențele și dinamismul lor, ci își vor recăpăta și demnitatea.”

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a adăugat: „Tinerii noștri au nevoie de locuri de muncă și au nevoie de ele acum. Este inacceptabil ca, în prezent, mai mult de unul din cinci tineri de pe piața muncii să nu își poată găsi un loc de muncă. Punând la dispoziție mai rapid o finanțare mai consistentă, putem readuce un număr mai mare de tineri în câmpul muncii: Sunt foarte hotărâtă să realizez aceste obiective.”

Prima prioritate a acestei Comisii este de a consolida competitivitatea Europei, de a stimula investițiile și de a crea noi locuri de muncă. Planul de investiții în valoare de 315 miliarde de euro poate crea milioane de noi locuri de muncă – în special în rândul tinerilor. Dar chiar și atunci când se creează noi locuri de muncă, tinerii întâmpină adeseori mari dificultăți în a pătrunde cu succes pe piața forței de muncă. Din acest motiv, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI – Youth Employment Initiative) vizează în special readucerea tinerilor în câmpul muncii sau reluarea de către aceștia a unor activități de formare. Toate statele membre au aderat la inițiativa cunoscută sub numele de„Garanția pentru tineret”, care urmărește să le ofere tinerilor de sub 25 de ani locuri de muncă de calitate, posibilități de ucenicie sau de formare, în termen de patru luni de la terminarea școlii sau de la pierderea unui loc de muncă. Anunțul de astăzi va contribui la concretizarea acestei promisiuni, în conformitate cu angajamentul asumat de Comisie în programul său de lucru pentru 2015.

Conform propunerii de astăzi, rata de prefinanțare a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ar urma să crească, în cadrul alocării bugetare pentru 2015, de la 1-1,5 % la 30 %. Statele membre care beneficiază de această inițiativă[1] ar putea, prin urmare, să primească o treime din cele 3,2 miliarde de euro alocate imediat după adoptarea programelor operaționale specifice. Se așteaptă ca statele membre să pună această finanțare imediat la dispoziția beneficiarilor de proiecte, sub forma unor plăți în avans destinate proiectelor în cauză, această măsură urmând să fie monitorizată îndeaproape.

Comisia estimează că această prefinanțare accelerată ar putea urgenta acordarea de sprijin imediat, de care ar putea să beneficieze între 350 000 și 650 000 de tineri în acest an; în schimb, la actuala rată de prefinanțare, numărul beneficiarilor din rândul tinerilor s-ar înscrie doar între 14 000 și 22 000.

Această propunere legislativă urmează să fie discutată la nivelul Parlamentului European și al Consiliului, care trebuie să o adopte înainte ca ea să poată intra în vigoare.