Guvernul va infiinta o agentie pentru antreprenoriat

Guvernul va infiinta o agentie pentru antreprenoriat care sa gestioneze fondurile destinate tinerilor, inclusiv “Garantia pentru tineret” a Uniunii Europene

 

Infiintarea Agentiei Nationale pentru Antreprenoriat si Implementarea Programelor pentru Tineri face obiectul unui memorandum discutat deja in Guvern, potrivit unui document obtinut de EurActiv.ro. Noua institutie ar urma sa preia gestionarea celor doua componente din viitorul Program Operational Capital Uman destinate tinerilor care nu sunt angajati, nici in educatie sau training (NEET) si va avea rolul de “administrator de gobal grant” pentru aceste linii de finantare care insumeaza peste 600 milioane de euro in urmatorii 7 ani. De asemenea, noua agentie va prelua oficiile teritoriale pentru IMM-uri si Directia de programe din cadrul Ministerului Energiei, IMM-urilor si Mediului de afaceri.

Agentia ar urma sa functioneze ca un parteneriat public-privat “prin implicarea patronatelor si a sindicatelor, a organizatiilor de tineret, liceelor, universitatilor, angajatorilor si a comunitatilor locale, asigurand astfel o modalitate moderna de lucru in care toate partile implicate sa contribuie la atingerea obiectivului final: angajarea tinerilor.”

“Ca sursa de finantare pentru infiintarea si desfasurarea activitatii Agentiei [...] poate fi utilizata Axa Prioritara 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare aferenta actualului cadru financiar 2007-2013 prcum si continuarea finantarii din Programul Capital Uman 2014-2020“.

In motivatia acestei decizii, Guvernul arata ca pentru a putea implementa programul european destinat integrarii tinerilor pe piata muncii trebuie rezolvate o serie de probleme precum:

“-capacitatea administrativa insuficienta a Serviciului Public de Ocupare (SPO), prevazut a fi principalul furnizor de servicii in cadrul garantiei pentru tineret

- lipsa unor activitati suficiente de informare destinate tinerilor neinregistrati (NEET), in special al tinerilor rromi

- lipsa unei implicari reale a sectorului privat in stagii de ucenicie si stagii de formare profesionala”
Prin Axele 1 si 2 ale Programului Operational Capital Uman 2014-2020 ar urma sa fie finantate cu peste 600 milioane de euro masuri destinate tinerilor “NEET”.

Axa 1: Circa 210 milioane euro.

Programul  “Initiativa de ocupare pentru tineri” (Youth employment initiative), program al Uniunii Europene special dedicat tinerilor care nu sunt in educatie, training sau angajati (categoria denumita la nivel european NEET – Not in education, employment or training, tineri intre 16 si 25 de ani) Romania primeste aproximativ 106 milioane euro in perioada 2014-2015, iar suma trebuie dublata prin alocari din Fondul Social European. Se adreseaza celor 3 regiuni cu somaj on randul tinerilor de peste 25%: Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est.

Axa 2: Circa 420 milioane euro

Scheme similare de finantare, create de Guvern, pentru celelalte 5 regiuni ale tarii.

Conform informatiilor incluse in varianta actuala existenta a POCU 2014-2020, se vor finanta masuri precum participarea la cursuri de formare profesionala dar si stimulente financiare pentru angajatori sau sprijinirea infiintarii de firme de catre tineri.