Banca centrală reduce dobânda de politică monetară la 2,5% pe an

 

Agerpres

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, miercuri, să reducă dobânda de politică monetară de la 2,75% la 2,5%, începând cu data de 8 ianuarie, potrivit unui comunicat al BNR, remis AGERPRES.

De asemenea, s-a decis îngustarea coridorului simetric format din ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la plus/minus 2,25 puncte procentuale de la plus/minus 2,5 puncte procentuale. «Astfel, începând cu data de 8 ianuarie 2015, rata dobânzii aferente facilităților de creditare (Lombard) se va reduce la 4,75% pe an de la 5,25%, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se va menține la 0,25% pe an», se precizează în comunicat.

Banca centrală a decis gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Potrivit comunicatului, deciziile vizează asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu, concomitent cu revigorarea sustenabilă a activității de creditare, de natură să contribuie la realizarea unei creșteri economice echilibrate și de durată.

«CA al BNR consideră că un mix adecvat de politici macroeconomice, în linie cu prevederile acordurilor de finanțare externă, alături de un proces sustenabil de intermediere financiară și o remunerare adecvată a depozitelor bancare sunt esențiale pentru consolidarea economiei românești și întărirea rezistenței acesteia la șocuri externe. BNR reafirmă că utilizarea și dozarea adecvată a tuturor instrumentelor de care dispune, în condițiile monitorizării atente a evoluțiilor interne și ale mediului economic internațional, sunt de natură să asigure îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, precum și menținerea stabilității financiare», se arată în documentul citat.

BNR își explică decizia prin faptul că analiza celor mai recente date macroeconomice relevă scăderea ratei anuale a inflației și plasarea ei sub valorile prognozate, ca urmare a declinului prețurilor volatile, inflației scăzute din zona euro, persistenței deficitului de cerere agregată și continuării ajustării descendente a anticipațiilor inflaționiste.

«Rata anuală a inflației a coborât la nivelul de 1,26% în luna noiembrie 2014, de la 1,44% în luna octombrie 2014. În luna noiembrie 2014, rata medie anuală a inflației a fost de 1,1%, ușor inferioară nivelului de 1,2% din luna precedentă, iar rata medie anuală a inflației determinată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum – indicator relevant pentru evaluarea procesului de convergență cu Uniunea Europeană – s-a menținut la nivelul de 1,4%», arată BNR.

Rezervele valutare s-au menținut în jurul nivelului de 32 de miliarde de euro la finele anului 2014, după acoperirea plăților scadente aferente serviciului datoriei externe (aproximativ opt miliarde de euro) și în condițiile reducerii ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în valută ale instituțiilor de credit (de la 20% la 14%), fiind alimentate de intrări ale fondurilor europene și împrumuturi ale statului pe piețele internaționale.

Pe parcursul anului 2014, cursul de schimb al monedei naționale față de euro s-a menținut într-o plajă de stabilitate, aprecierea din perioada martie – octombrie fiind temperată de sporirea aversiunii globale pentru risc în ultimele luni ale anului în condițiile tensiunilor geopolitice regionale.

Ritmul anual de creștere, în termeni reali, al creditului în monedă națională s-a majorat în condițiile propagării reducerilor succesive ale ratei dobânzii de politică monetară asupra ratelor dobânzilor la creditele noi acordate companiilor și populației. Cu toate acestea, subliniază BNR, dinamica anuală reală a împrumuturilor totale acordate sectorului privat a rămas în teritoriu negativ pe fondul reducerii stocului de credite în valută și al derulării operațiunilor de eliminare a creditelor neperformante din bilanțurile instituțiilor de credit.

În sectorul economiei reale cele mai recente date statistice indică accelerarea dinamicii anuale a Produsului Intern Brut, pe fondul redresării cererii interne, susținută de ambele componente majore ale acesteia – consumul și investițiile.

«Pe termen scurt, se anticipează menținerea traiectoriei ratei anuale a inflației sub limita inferioară a intervalului țintei staționare ca efect al influenței exercitate de evoluția prețului petrolului pe plan mondial și al persistenței deficitului de cerere agregată. În același timp, se remarcă sporirea incertitudinilor privind evoluțiile din mediul extern în condițiile reamplificării tensiunilor geopolitice regionale și ale ajustării conduitei politicii monetare a principalelor bănci centrale din lume», spune Banca Centrală.

Conform calendarului aprobat, următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 4 februarie 2015, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflației.