Turism

Turism – luna august şi perioada 1.I-31.VIII.2014

 

În luna august 2014, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent sosirile şi înnoptările  în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat  creşteri cu 8,2 % , respectiv cu 5,5 %.

Comparativ cu luna august 2013, în luna august 2014 la punctele de frontieră s-a înregistrat o creştere atât la sosirile vizitatorilor străini cu 1,2% cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români   cu 17,7 %.

În perioada 1.I.-31.VIII.2014, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, atât sosirile cât şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat  creşteri  cu 5,5 % respectiv  cu 5,7 %.

 

August 2014  comparativ cu  august 2013                                                              

 

Sosiri *)

Înnoptări *)

August

2013

-mii   -

August

 2014

-   mii -

August 2014

faţă   de

august 2013

-%-

August

2013

-mii   -

August

 2014

-   mii -

August   2014

faţă   de

august    2013

-%-

Total

1112,0

1202,8

108,2

3304,4

3487,2

105,5

Turişti români

914,7

981,9

107,3

2885,1

3045,2

105,6

Turişti străini**) din care:

197,3

220,9

112,0

419,3

442,0

105,4

- Europa

162,1

171,1

105,6

342,2

335,9

98,2

  -Uniunea Europeană

139,6

146,7

105,1

284,0

282,2

99,4

- Asia

20,3

28,8

141,9

48,8

68,1

139,6

- America de Nord

10,0

13,3

133,0

18,0

24,2

134,4

- America de Sud

1,0

1,7

170,0

2,2

3,3

150,0

- Africa

1,0

1,8

180,0

2,2

3,4

154,5

*)Înregistrate în structurile de primire turistică

**) După ţara de rezidenţă

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2014 au însumat 1202,8 mii, în creştere cu 8,2% faţă de cele din  luna august 2013.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna august  2014  81,6%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 18,4%, ponderi  apropiate de cele din  luna august 2013.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (77,5% din total turişti străini), iar din aceştia 85,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Sosirile în hoteluri deţin în luna august  2014 o pondere de 72,1% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de luna august 2013, sosirile în hoteluri în luna august 2014  sunt în creştere cu 9,1%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2014 au însumat 3487,2 mii, în creştere cu 5,5% faţă de cele din luna august 2013.

Din numărul  total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna august 2014  87,3%,în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 12,7%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (76,0% din total turişti străini), iar din aceştia 84,0% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

 

Durata medie a şederii în luna august 2014 a fost de 3,1 zile la  turiştii români, şi de 2,0 zile  la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna august 2014 a fost de 40,1% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,9 puncte procentuale faţă de luna august 2013.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare  în luna august 2014 s-au înregistrat la hoteluri
(49,9%), vile turistice (39,4%), hosteluri (30,3%) şi la popasuri turistice (26,6%).

Sursa:INS