Linie de finanţare pentru întreprinderi sociale

Teodorovici: Linia de finanţare pentru întreprinderi sociale va fi lansată până la finalul lunii iunie

EurActiv.ro,.                                    

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici a anunţat lansarea finanţărilor pentru economie sociala – prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 până finalul acestei luni. Fondurile disponibile, care nu au fost utilizate încă din bugetul 2007-2013 şi vor fi realocate în acest an însumează aproximativ 1 miliard de euro pe POSDRU şi circa 130 milioane euro pe POS CCE. Anumite fonduri vor fi realocate şi în cadrul Programului Operaţional Regional. Toate liniile de finantare vor fi lansate până la finalul lunii iulie.

«Legat de întreprinderile sociale, vrem să ne îndreptăm şi către zona rurala, este vorba despre întreprinderi care pot fi înfiinţate şi locuri de muncă ce pot fi create; mergem pe ideea de a dezvolta şi iniţiative comune între primarii şi mediul privat; iar taxele şi impozitele care vor fi datorate de către aceste afaceri să rămână la bugetele locale».

Legat de Programul Operaţiona Regional, în urma Comitetului de Monitorizare întrunit ieri, 19 iunie, a fost anunţată finanţarea de noi proiecte din economiile identificate, însă Ministerul nu a menţionat nici o sumă. «CMPOR a aprobat ca sumele rămase disponibile la nivelul regiunilor să fie utilizate pentru finanţarea unor noi proiecte. Sumele disponibile provin din economii rezultate din implementarea proiectelor deja finalizate (valoare efectivă de implementare mai mică decât valoarea estimată iniţial), din creanţe bugetare şi din rezilierea unor contracte de finanţare».

Viceprim-ministrul Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a transmis, printr-un comunicat de presă: «Se are în vedere contractarea proiectelor care pot fi identificate şi implementate până la 31 decembrie 2015, în cadrul axelor prioritare de la nivelul tuturor regiunilor. Aceasta ar putea avea ca rezultat ajustarea alocărilor regionale. Cadrul legal existent permite statelor membre această flexibilitate în utilizarea resurselor alocate, în aşa fel încât, fără a fi necesară aprobarea Comisiei Europene, cel mult 10 procente din fonduri să le putem realoca altor axe prioritare din cadrul POR, cu condiţia respectării sumei maxime din FEDR aprobate prin decizia Comisiei Europene».

Tot ieri, CMPOR a aprobat Raportul Anual de Implementare al programului pe anul 2013, au fost prezentate rezultatele actuale ale pogramului. «Anul 2013 a fost unul caracterizat de o intensificare a procesului de finalizare fizică şi financiară a proiectelor din POR. Am ajuns la un grad de absorbţie, la sfârşitul lunii mai 2014, de peste 52%, iar cu cererile de plată care sunt în lucru putem ajunge la 54%. Trebuie, însă, să ne uităm cu atenţie la celelalte categorii de întarzieri la nivelul proiectelor. De aceea, vreau să se pună accent foarte mult pe o modalitate prin care şi Autoritatea de Management, dar şi personalul de la Agenţiile de Dezvoltare Regională să meargă, în perioada imediat următoare, direct pe teren, la fiecare beneficiar cu întârzieri, să vadă care sunt cauzele şi cum putem să îi sprijinim. Am cerut şi colegilor din minister, nu are rost să stăm în birouri în această perioadă. Trebuie să intervenim cu orice măsură legală, sau dacă e nevoie să modificăm vreo procedură, pentru ca ţinta noastră de absorbţie de 100% la finalul lui 2015 să fie atinsă», a declarat Liviu Dragnea  prin comunicatul de presă citat.

* * *

Programul Operaţional Regional este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi are un buget total de 4,84 de miliarde de euro, din care 3,96 de miliarde provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, diferenţa fiind contribuţia naţională (de la bugetul de stat şi bugetele locale). Până în prezent, în cadrul POR au fost încheiate contracte de finanţare pentru 3.815 proiecte, în valoare de 4,26 de miliarde de euro, reprezentând 106,1% faţă de alocarea POR, dintre care peste 1.100 în perioada mai 2012-mai 2014. Dintre acestea, 2.312 de proiecte POR sunt deja finalizate.