Comisia Europeană a propus să se aloce României 3,6 milioane de euro

Bruxelles, 7 mai 2014

Comisia Europeană a propus să se aloce României 3,6 milioane de euro din Fondul
European de Ajustare la Globalizare (FEG) pentru a ajuta 1.000 de foști salariați
ai întreprinderilor SC Mechel Câmpia Turzii S.A și SC Mechel Reparații
Târgoviște SRL să își găsească noi locuri de muncă.

Propunerea a fost transmisă spre aprobare Parlamentului European și Consiliului de
Miniștri al UE.

România a solicitat sprijin din partea FEG în urma concedierii a peste 1.500 de
lucrători ai companiilor menționate. Concedierile au fost consecința creșterii
concurenței din partea unor producători de produse siderurgice din alte părți
ale lumii. Costul total estimat al pachetului de măsuri este de 7,14 milioane de
euro, din care FEG ar urma să pună la dispoziție jumătate.

Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/07052014_ajutoare_ue_lucratori_concediati_industria_siderurgica_romania_ro.htm