MINIMIS

Ajutorul de MINIMIS pentru investiţiile realizate de  întreprinderile mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare (H.G. 843/2013)

 

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism , sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi, in limita creditelor bugetare aprobate,  în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 euro.

          Lansare preconizata apel de proiecte :  ianuarie 2014

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 125 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.

Numărul minim estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1111.