Comisia Europeana continua procedurile impotriva ROMANIEI privind drepturile persoanelor care desfasoara o activitate profesionala independenta

Prin pachetul lunar de decizii de constatare a neindeplinirii obligatiilor conform legislatiei UE, Comisia Europeana initiaza actiuni in justitie impotriva statelor membre care nu au respectat intocmai obligatiile ce le revin in temeiul dreptului UE. Aceste decizii, care acopera un numar mare de sectoare, vizeaza garantarea aplicarii corecte a legislatiei UE in beneficiul cetatenilor si al intreprinderilor.

Comisia a adoptat joi, 26 septembrie, 220 de decizii, inclusiv 32 de avize motivate si 6 sesizari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene. In cele ce urmeaza este prezentat un rezumat al principalelor decizii. 5 dintre aceste decizii se refera la Romania. Pentru mai multe informatii privind procedura in constatarea neindeplinirii obligatiilor, a se vedea MEMO/12/12.

Mediu: Comisia solicita unui numar de patru state membre sa adopte normele UE privind emisiile industriale

Comisia Europeana indeamna Italia, Ciprul, Slovenia si Romania sa trimita urgent detalii cu privire la modul in care legislatia UE privind emisiile industriale este transpusa in legislatia nationala. Noua Directiva privind emisiile industriale inlocuieste si actualizeaza vechile norme in scopul de a preveni, reduce si, pe cat posibil, elimina poluarea provenind din activitatile industriale, si trebuia sa fie transpusa in legislatia nationala pana la data de 7 ianuarie 2013. Statele membre in cauza au depasit termenul-limita si, la data de 21 martie 2013, le-au fost transmise scrisori de notificare oficiala. In acest context, Comisia le trasmite acum avize motivate. In cazul in care cele patru state nu actioneaza in termen de doua luni, cauzele lor pot fi inaintate Curtii de Justitie a UE, caz in care li se pot impune sanctiuni financiare.

Comisia Europeana continua procedurile impotriva ROMANIEI privind drepturile persoanelor care desfasoara o activitate profesionala independenta

Comisia a transmis Romaniei un aviz motivat ca urmare a esecului acesteia de a transpune integral Directiva privind egalitatea dintre barbati si femei in sectorul activitatilor profesionale independente. Termenul-limita de transpunere a expirat la data de 5 august 2012 si o scrisoare de notificare oficiala a fost adresata Romaniei in luna septembrie 2012. Pana in prezent, Romania a transpus doar partial directiva in legislatia nationala. Ea a notificat Comisia cu privire la o serie de masuri de transpunere, dar sunt necesare masuri suplimentare pentru transpunerea integrala.

Directiva privind lucratorii care desfasoara o activitate independenta si sotiile/sotii colaboratoare/colaboratori ale acestora garanteaza drepturile de protectie sociala pentru milioane de femei pe piata fortei de munca, consolidand spiritul lor antreprenorial. In conformitate cu aceste norme, femeile care desfasoara o activitate independenta si sotii/sotiile sau partenerii de viata ai lucratorilor independenti au dreptul la o indemnizatie de maternitate si la un concediu de cel putin 14 saptamani, in cazul in care doresc sa beneficieze de acestea. In prezent, numai unul din trei antreprenori este femeie. In absenta unui raspuns satisfacator in termen de doua luni, Comisia poate trimite Romania in fata Curtii de Justitie a UE.

Normele de raportare financiara: Comisia solicita ROMANIEI sa modifice normele contabile

Comisia Europeana a solicitat Romaniei sa isi alinieze normele privind evaluarea si contabilitatea creantelor achizitionate la legislatia UE. In conformitate cu legislatia UE, ca regula generala, elementele prezentate in conturile anuale sunt evaluate printr-o metoda bazata pe principiul pretului de achizitie sau al costurilor de productie. In temeiul legislatiei contabile romanesti, creantele cesionate trebuie sa fie prezentate folosind valoarea lor nominala in registrele si evidentele contabile ale cesionarului. Legislatia UE nu prevede nici o derogare care sa permita folosirea valorii nominale a creantelor achizitionate in scopuri contabile. Prin urmare, Comisia solicita Romaniei, sub forma unui aviz motivat, sa ia masuri pentru a se conforma pe deplin normelor UE. Daca autoritatile romane nu notifica masurile adoptate pentru a asigura punerea in conformitate cu normele UE in termen de doua luni, Comisia ar putea inainta cauza Curtii de Justitie a UE. Informatii suplimentare: http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/index_en.htm

Impozitare: Comisia cere ROMANIEI sa isi modifice practicile de rambursare a TVA

Comisia Europeana a solicitat in mod oficial Romaniei sa isi modifice practicile administrative de rambursare a TVA. Aproape toate cererile de rambursare a TVA sunt sistematic solutionate cu intarzieri nerezonabile, durand uneori peste 180 de zile. Aceasta practica nu este conforma cu normele UE in materie de TVA care prevad ca TVA-ul ar trebui sa fie rambursata cu rapiditate astfel incat sa nu creeze o povara administrativa pentru contribuabili. Chiar si in cazul in care statele membre dispun de o anumita marja de manevra pentru a stabili conditiile de rambursare, contribuabilii romani suporta povara TVA pentru o perioada de timp prea indelungata, ca urmare a intarzierilor curente.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat (a doua etapa a actiunii de constatare a neindeplinirii obligatiilor). In absenta unui raspuns satisfacator in termen de doua luni, Comisia ar putea trimite Romania in fata Curtii de Justitie a UE.

Impozitare: Comisia cere ROMANIEI sa isi revizuiasca normele de impozitare a veniturilor provenite din munca ale nerezidentilor

Comisia Europeana a solicitat in mod oficial Romaniei sa isi modifice tratamentului fiscal discriminatoriu aplicat nerezidentilor in ce priveste veniturile provenite din munca ale acestora.

Legislatia romaneasca nu permite persoanelor nerezidente care lucreaza si obtin totalitatea sau majoritatea veniturilor lor in Romania sa beneficieze de deduceri personale si familiale. Acest lucru poate duce la o impozitare superioara si nedreapta in Romania, deoarece situatia personala si familiala a contribuabilului risca sa nu fie luate in considerare nici in tara sa de resedinta, unde acesta nu dispune de suficiente venituri impozabile si nici in Romania in calitate de stat in care isi desfasoara activitatea.

Conform Comisiei, aceste dispozitii din Romania sunt contrare principiului liberei circulatii a lucratorilor, astfel cum este ea prevazuta in tratatele si in jurisprudenta UE care a stabilit ca contribuabilii nerezidenti, care isi obtin totalitatea sau majoritatea veniturilor lor intr-un stat membru al UE trebuie sa beneficieze de acelasi tratament ca si contribuabilii rezidenti.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. In absenta unui raspuns satisfacator in termen de doua luni, Comisia ar putea trimite Romania in fata Curtii de Justitie a UE.

Sursa: Comisia Europeana