Ziua Energiei -BRASOV- editia a 6-a

Conferinţa „Ziua Energiei Braşov”– ediţia a 6-a

 

Data, ora şi durata: 17 septembrie 2013 ; 8,30 – 15,00;

Denumirea evenimentuluiConferinţa „Ziua Energiei Braşov” – ediţia a 6-a;

Tipul evenimentului: indoor;

Modul:  M 7;

Locul de desfăşurare: Brasov Business Park;

Numărul de participanţi: peste 80 ;

Rezumatul activităţii:

În data de 17 septembrie 2013, reprezentantul biroului de la Braşov al Centrului de Informare Europe Direct Făgăraş a participat la cea de-a 6-a ediţie a conferinţei : „Ziua Energiei Braşov” organizată de SC Transfer de Tehnologie şi Management SRL (TTM) împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Braşov la Braşov Business Park, str. Ionescu Crum nr. 1.

Tema principală supusă dezbaterii a fost următoarea : modificările intrate in vigoare la data de 01 iulie 2013 la Legea 220/2008 pentru promovarea producţiei de energie din surse regenerabile, aceasta fiind considerată de interes de către persoanele participante. Astfel, reprezentanţi ai Guvernului României (d-l Maricel Popa, secretar de stat), ANRE (dl. Zoltan Nagy-Bege,  membru al Comitetului de Reglementare) au explicat  modificările legislative şi juristi specialisti ai firmei Schonherr (d-na Monica Cojocaru, d-na Simona Chirică) au evaluat procesul şi consecinţele.

Ulterior, a avut loc o discuţie la “masa rotundă”, în care reprezentantii industriei din domeniul energiei eoliene (RWEA – d-na Adina Aurel), din domeniul energiei solare (RPIA – d-l Robert Cruceru, Asociaţia patronală SunE – d-l Prof. Nicolae Olariu),  precum şi reprezentanţi ai băncilor (BCR – d-na Ioana Gheorghiade) au discutat cu lectorii, aici fiind incluse şi întrebările participanţilor.  Totodată, d-l Petru Luhan, membru al Parlamentului European a prezentat în discursul său planurile UE in ceea ce priveşte eficienţa energetică: “eficienţa energetică – un element-cheie asupra bugetului şi măsurilor la nivelul UE” şi a fost explicat programele UE planificate pentru îmbunătăţirea eficienţei în producerea de energie, transportul energiei şi consumul energiei.

Măsurile pentru optimizarea producerii de energie in parcuri eoliene şi solare prezentate de d-l Martin Moise, administrator REPOM au întregit programul, iar d-l Carol Ambrus, membru în Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov a prezentat situaţia existentă şi perspectivele pentru Energia verde în România.

La manifestare au fost prezente peste  80 de persoane, respectiv reprezentanţi ai peste 60 de societăţi comerciale braşovene, reprezentanţi ai Parlamentului European, ai Parlamentului României, ai A.N.R.E., ai mai multor bănci comerciale, autorităţi locale, organizaţii non-guvernamentale, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale