Noi tendinte pe piata muncii

Având în vedere criza economicã cu care se confruntã majoritatea agentilor economici se pare cã existã o veste bunã pentru acestia. Pentru categoria de angajati nãscuti între anii 1980 si 1995, care poartã numele de generatia Y, nu mai este atât de importantã remuneratia cât flexibilitatea muncii si recunoasterea contributiei muncii. Aici nu se pune problema de corelare între variatiile salariului si concentrarea pe alte valori organizationale, ci de o schimbare de mentalitate care vine din nevoia de control a vietii personale si organizationale.  Câteva caracteristici ale Generatiei Y:
-solicitã existenta unui echilibru între timpul alocat vietii personale si profesionale – nu sunt dispusi sã-si sacrifice din timpul personal alocându-l muncii, chiar dacã pe viitor aceasta le-ar fi putut garanta un venit anual mai ridicat
-64% si-ar dori sã munceascã ocazional de acasã, iar 66% dintre acestia vor un program de muncã flexibil – ar fi dispusi sã se amâne promovãrile si cresterile salariale decât sã renunte la un program flexibil
-considerã cã productivitatea nu ar trebui mãsuratã în numãrul de ore petrecute la birou, ci prin rezultatele concrete ale muncii depuse
-15% dintre bãrbati si 21% dintre femei au declarat cã ar fi dispusi sã renunte la o parte din remuneratie si sã accepte un ritm mai lent al promovãrilor pentru a se putea bucura de un program mai scurt de lucru
-37% dintre cei din aceastã generatie si-ar dori sã profite de oportunitãtile de carierã din strãinãtate
-vor sã facã parte dintr-o echipã armonioasã în care sã existe simtul comunitãtii
-nu se asteaptã ca organizatia sã le satisfacã toate nevoile, precum cea care tine de siguranta locului de muncã
-nu se vãd sã lucreze mai mult de 9 ani pentru aceeasi organizatia – pe când peste 30% din generatia X se asteaptã la acest lucru
-prioritãtile Generatiei X constau în crearea oportunitãtilor de dezvoltare profesionalã si remuneratie adecvatã
Studiul prezintã si câteva posibile cãi de actiune pentru companii, pentru motivarea angajatilor din Generatia Y:
-Crearea unei culturi a muncii flexibile: companiile pot adopta politici care sã ofere un echilibru mai mare între viata personalã si cea profesionalã, oferindu-le angajatilor mai multã flexibilitate în alegerea programului de lucru, fãrã a formaliza aceste acorduri.
-Folosirea avantajelor tehnologiei moderne: Organizatiile se pot concentra pe accelerarea integrãrii tehnologiilor moderne pentru a le permite angajatilor mai multã flexibilitate în muncã si mai multã eficientã. Pentru Generatia Y acest lucru este un imperativ – acestia se asteaptã sã aibã la dispozitie cele mai bune instrumente pentru colaborare si implementare.
-Cresterea transparentei în materie de politici de remunerare si evolutie profesionalã. Este nevoie de înlãturarea necunoscutului în legãturã cu deciziile de recompensare si de oferirea unui grad mai mare de transparentã cu privire la traseul profesional al angajatilor.-Întretinerea unui sentiment de comunitate si apartenentã. Companiile pot pune accentul pe munca în echipã, sã ofere apreciere si sustinere din partea managerilor si sã le ofere angajatilor feedback onest, fatã în fatã si în timp real.-Introducerea sau accelerarea unui program de mobilitate la nivel global. Companiile pot lua în calcul programele globale de mobilitate, cu detasãri în strãinãtate pe termen scurt sau lung. Oferirea unor astfel de oportunitãti nu contribuie doar la dezvoltarea angajatului care beneficiazã de un astfel de stagiu, ci si la aparitia unui nucleu de viitori lideri cu o mentalitate cosmopolitã.
Datele de mai sus au fost extrase dintr-o analizã realizatã de PwC, bazatã pe un sondaj la care au participat peste 44.000 de respondenti din întreaga retea de firme PwC.