Rata de absorbţie a fondurilor UE a ajuns la peste 19%

    Rata de absorbţie curentă a fondurilor europene a ajuns la peste 19% la data de 5 iulie, ca urmare a solicitării de noi rambursări de fonduri Comisiei Europene. În urmă cu două săptămâni, România a transmis Co­misiei Europene documentele pentru rambursarea a încă 135 milioane euro prin intermediul Programului Opera­ţional Sectorial Transport (POS Trans­port). Astfel, valoarea totală a fon­durilor solicitate Comisiei pentru rambursare prin intermediul POS Trans­port este de peste 655 milioane euro. „Succesul înre­gistrat de Gu­vernul Româ­niei în a debloca recent al trei­lea program presuspendat de către Comisia Europeană în trecut, Programul Operaţional Sectorial Transport, are efectul scontat asu­pra absorbţiei fondurilor euro­pene. Suma solicitată pentru a fi rambur­sată prin intermediul celor şapte programe operaţionale ajunge astfel la aproximativ 3,7 miliarde de euro în prezent, un avans substanţial care ne ajută să acoperim riscul de dezangajare automată a fondurilor  euro­pene”, a declarat ministrul Fon­durilor Europene, Eugen Teodorovici.

    Sursa: Cotidianul Transilvania Expres nr. 6054 din 10 iulie 2013

http://www.mytex.ro/economic/rata-de-absorbtie-a-fondurilor-ue-a-ajuns-la-peste-19_357542.php