Competiţia NESsT pentru Întreprinderi Sociale 2013

A fost lansata Competiţia NESsT pentru Întreprinderi Sociale 2013, competiţie ce are ca scop sprijinirea dezvoltării întreprinderilor sociale din România. Cu această ocazie, sunt  invitate toate organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri), persoanele fizice şi persoanele juridice (IMM-urile) care sunt interesate de lansarea sau extinderea unei întreprinderi sociale cu potenţial de creştere şi replicare, să se înscrie în aceastã competiţie.

NESsT defineşte întreprinderea socială drept o afacere concepută pentru a rezolva o problemă socială critică într-un mod sustenabil financiar. Întreprinderile sociale pot fi înfiintate şi conduse atât de către ONG-uri, cât şi de persoane fizice sau diferite tipuri de persoane juridice (S.R.L., ÎI, ÎF etc.) toate având în comun obiectivul principal de a aduce un impact social pozitiv şi de a fi sustenabile financiar.

În acest an, suntem interesaţi în mod special să oferim sprijin dezvoltării întreprinderilor sociale cu impact în domeniul incluziunii pe piaţa muncii, a surselor de venit sustenabile sau al tehnologiilor cu impact social în beneficiul diferitelor comunităţi cu venituri reduse şi/sau marginalizate din România. Ne preocupă asigurarea accesului persoanelor din categorii defavorizate la locuri de muncă, creşterea accesului la pieţe de desfacere pentru artizani, mici fermieri şi alţi producători marginalizaţi şi cu venituri reduse şi, nu în ultimul rând, acele tehnologii care pot oferi acestor comunităţi venituri sporite, acces la educaţie şi/sau îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Organizaţiile, persoanele fizice şi/sau juridice selectate vor intra într-un proces de dezvoltare a ideii propuse, în care vor avansa pas cu pas, dezvoltându-şi capacitatea de a evalua, dezvolta şi implementa activităţi specifice întreprinderilor sociale. Organizaţiile, persoanele fizice şi/sau juridice care au deja un plan de afaceri sau o întreprindere socială funcţională vor fi evaluate în mod individual pentru a stabili, în funcţie de gradul de pregătire al acestora, cărei etape a procesului se vor alătura. Sprijinul oferit de NESsT în cadrul acestui proces de planificare constă în aproximativ 6 – 7 luni de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea unei întreprinderi sociale, având drept scop dobândirea de către cei selectaţi a competenţelor necesare creării, dezvoltării şi administrării unor întreprinderi sociale.

Premiile competiţiei 

În urma evaluării planurilor de afaceri, NESsT va acorda până la 4 premii financiare pentru recunoaşterea celor mai bune concepte de întreprinderi sociale. Organizaţiile şi/sau persoanele fizice/juridice premiate vor primi, din partea NESsT, finanţare cu o valoare cuprinsă între 10.000 USD si 20.000 USD fiecare. Totodată, acestea vor fi invitate în portofoliul NESsT, beneficiind astfel de sprijin financiar şi consultanţă individualizată pe termen lung pentru dezvoltarea întreprinderii lor sociale.

Despre NESsT

NESsT este un catalizator pentru întreprinderile sociale din ţările cu pieţe în dezvoltare şi din întreaga lume. NEssT îşi îndeplineşte misiunea prin furnizarea de capital financiar, training-uri, mentorat şi acces la pieţe de desfacere unui portofoliu de întreprinderi sociale cu impact ridicat din ţările cu pieţe emergente. NESsT combină instrumentele şi strategiile specifice sectorului de afaceri şi al investiţiilor de capital cu misiunea şi valorile sectorului social, pentru a permite portofoliului său să planifice mai bine, să îşi îmbunătăţească capacitatea de management, să se dezvolte şi să îşi crească impactul social. / http://www.nesst.org/

Sursa: www.ccibv.ro/Newsletter săptămânal nr. 23 din 14.06.2013/Rubrica Actualitate