Bani 100 % nerambursabili pentru IMM-uri (maximum 200.000 de euro pe proiect)

    Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, împreună cu CCI – Reprezentanţa Făgăraş, anunţă relansarea schemei privind acordarea ajutorului de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii, prin care se intenţionează susţinerea în continuare a IMM-urilor în vederea realizării de investiţii şi incurajării participării active a acestora la redresarea economiei româneşti prin crearea de noi locuri de muncă.

    Beneficiarii eligibili sunt:

  • Microîntreprinderi (cifra de afaceri anuală netă: maxim 2 milioane euro);
  • Întreprinderi mici (cifra de afaceri anuală netă: maxim 10 milioane euro);
  • Întreprinderi mijlocii (cifra de afaceri anuală netă: maxim 50 milioane euro).

    Cheltuielile eligibile sunt:

  • Realizarea de construcţii noi cu scop industrial sau achiziţia de construcţii cu scop industrial;
  • Echipamente tehnologice şi IT (maşini, utilaje, instalaţii de lucru);
  • Apărate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
  • Mijloace de transport neînmatriculabile.

    Ajutoarele de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita valorii maxime de 200.000 euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier.

    Prin noua schemă de ajutor de minimis se introduce condiţia de a crea până la finalizarea investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei:

- cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv;

- şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv.

    Perioada de derulare a schemei pentru emiterea de acorduri pentru finanţare este 2013-2014, cu posibilitatea prelungirii. Alocarea financiară totală pentru acest program este de 100 milioane euro, iar pentru proiectele privind acordarea ajutorului de minimis se aplică procedura apelului de proiecte cu depunere continuă.

    Informaţii suplimentare, precum şi consultanţa pentru realizarea documentaţiilor în cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi obţinute atât la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, telefon: 0268547084, cât şi la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov – Reprezentanţa Făgăraş, telefon: 0268212461.

    Sursa: www.ccibv.ro/Newsletter săptămânal nr. 21 din 31.05.2013/Rubrica Programe de finanţare